Kontakt landsforeninger i NHO

Alle medlemsbedrifter i NHO er tilknyttet en landsforening som ivaretar bedriftenes bransjeinteresser. Vi jobber sammen for medlemmene våre lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Abelia - landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter

Adm.direktør: Øystein Eriksen Søreide

Nettside: Abelia.no
Tlf: 23 08 80 70
E-post: post@abelia.no
Presserom

Postadresse: Postboks 5490 Majorstuen, 0305 Oslo  
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gt 27, 0303 Oslo
Organisasjonsnummer: 983489060

NHO Byggenæringen

Adm. direktør: Nina Solli 

Nettside: nhobyggenaringen.no
Postadresse: Postboks 7187, Majorstuen, 0307 OSLO 
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gt 27, 0303 Oslo
Organisasjonsnummer: 983060463

Sentralbord
Telefon: 23 08 75 00
E-post: firmapost@nhobyggenaringen.no

Pressekontakt
Trond Cornelius Brekke
tlf: 402 41 000

Finans Norge

Adm. direktør:  Kari Olrud Moen

Nettside: finansnorge.no
Besøksadresse: Hansteensgate 2, Oslo
Sentralbord
Telefon: 23 28 42 00
E-post: firmapost@finansnorge.no

Pressekontakt
Jan Erik Fåne
tlf: 922 13 640

Fornybar Norge

Administrerende direktør: Åslaug Haga 

Nettside: Fornybarnorge.no
Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO 
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gt 27, 0303 Oslo
Organisasjonsnummer: 882 818 632

Sentralbord 
+47 23 08 89 00 
E-post: post@fornybarnorge.no

Pressekontakt

+47 92 03 66 00

E-post: presse@fornybarnorge.no

Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

Adm.direktør Randi S. Øgrey

Nettside: Mediebedriftene.no 
Skippergata 24, 0154 OSLO 
Tlf. 22 86 12 00 
E-post: post@mediebedriftene.no
Organisasjonsnummer: 981391209

NHO Elektro

Nettside: Nelfo.no

Adm.direktør Ove Guttormsen 
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Postboks 5467 Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 77 00 
E-post: iso@nelfo.no
Organisasjonsnummer: 968908383

NHO Geneo

Adm.direktør: Karita Bekkemellem
Nettside: nhogeneo.no
Kontakt oss

Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gt 27, 0368 Oslo

NHO Logistikk og Transport

Nettside: nholt.no
Adm.direktør Are Kjensli 

Postboks 5489 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 23 08 87 80
Epost: firmapost@nholt.no
Organisasjonsnummer: 983054331

NHO Luftfart

Nettside: nholuftfart.no

Direktør Erik Lahnstein 

Postboks 5474 Majorstuen, 0305 OSLO 
Tlf. 23 08 85 70 
E-post: nholuftfart@nho.no
Organisasjonsnummer: 971481951

NHO Mat og Drikke

Nettside: nhomd.no

Adm.direktør Petter Haas Brubakk 
Postboks 5469 Majorstuen, 0305 OSLO 
Tlf. 23 08 86 80 
E-post: firmapost@nhomd.no
Organisasjonsnummer: 971273127

NHO Reiseliv

Nettside: nhoreiseliv.no

Adm.direktør Kristin Krohn Devold
Postboks 5465 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 23 08 86 20 
E-post: post@nhoreiseliv.no
Organisasjonsnummer: 977188210

NHO Service og Handel

Nettside: nhosh.no

Adm.direktør Anne-Cecilie Kaltenborn 
Postboks 5473 Majorstuen, 0305 OSLO 
Tlf. 23 08 86 50 
E-post: firmapost@nhosh.no
Organisasjonsnummer: 971491671

NHO Sjøfart

Nettside: nhosjofart.no

Adm. direktør Frode Sund 
Postboks 5201, Majorstuen, 0302 OSLO 
E-post: post@nhosjofart.no
Organisasjonsnummer: 971279427

NHO Transport

Nettside: transport.no

Adm.direktør Jon H. Stordrange 
Postboks 5477 Majorstuen, 0305 OSLO 
Tlf. 23 08 86 00 
E-post: post@transport.no
Organisasjonsnummer: 970168168

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Nettside: nbf.no

Adm.direktør Stig Morten Nilsen 

Postboks 5486 Majorstuen, 0305 OSLO 
Tlf. 22 54 21 00
E-post: firmapost@nbf.no
Organisasjonsnummer: 984469403

Norsk Industri

Nettside: norskindustri.no

Adm.direktør Harald Solberg
Postboks 7072 Majorstuen, 0306 OSLO 
Tlf. 23 08 88 00 
E-post: post@norskindustri.no
Organisasjonsnummer: 952151266

Offshore Norge

Nettside: offshorenorge.no

Adm.direktør Hildegunn T. Blindheim
Postboks 8065, 4068 STAVANGER 
Tlf. 51 84 65 00
E-post: firmapost@offshorenorge.no
Organisasjonsnummer: 956685818

Sjømat Norge

Nettside: sjomatnorge.no

Adm. direktør Geir Ove Ystmark 
Postboks 5471 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 99 11 00 00 
E-post: firmapost@sjomatnorge.no
Organisasjonsnummer: 974461021