Kontakt landsforeninger i NHO

Alle medlemsbedrifter i NHO er tilknyttet en landsforening som ivaretar bedriftenes bransjeinteresser. Vi jobber sammen for medlemmene våre lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Abelia - landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter

Adm.direktør: Øystein Eriksen Søreide

Nettside: Abelia.no
Tlf: 23 08 80 70
E-post: post@abelia.no
Presserom

Postadresse: Postboks 5490 Majorstuen, 0305 Oslo  
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gt 27, 0303 Oslo
Organisasjonsnummer: 983489060

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Adm. direktør: Nina Solli (tiltrer 1.12)

Nettside: bnl.no
Postadresse: Postboks 7187, Majorstuen, 0307 OSLO 
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gt 27, 0303 Oslo
Organisasjonsnummer: 983060463

Sentralbord
Telefon: 23 08 75 00
E-post: firmapost@bnl.no

Pressekontakt
Jørgen Leegaard
jorgen.leegaard@bnl.no
tlf: 481 48 240

Energi Norge

Administrerende direktør: Knut Kroepelien 

Nettside: Energinorge.no
Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO 
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gt 27, 0303 Oslo
Organisasjonsnummer: 982745764

Sentralbord 
+47 23 08 89 00 

E-post: post@energinorge.no

Pressekontakt

+47 92 03 66 00

presse@energinorge.no

Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

Adm.direktør Randi S. Øgrey

Nettside: Mediebedriftene.no 
Kongens gate 14, 0153 OSLO 
Tlf. 22 86 12 00 
E-post: post@mediebedriftene.no
Organisasjonsnummer: 981391209

Nelfo

Nettside: Nelfo.no

Adm.direktør Ove Guttormsen 
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Postboks 5467 Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 77 00 
E-post: iso@nelfo.no
Organisasjonsnummer: 968908383

NHO Logistikk og Transport

Nettside: nholt.no
Adm.direktør Are Kjensli 

Postboks 5489 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 23 08 87 80
Epost: firmapost@nholt.no
Organisasjonsnummer: 983054331

NHO Luftfart

Nettside: nholuftfart.no

Direktør Torbjørn Lothe 

Postboks 5474 Majorstuen, 0305 OSLO 
Tlf. 23 08 85 70 
E-post: nholuftfart@nho.no
Organisasjonsnummer: 971481951

NHO Mat og Drikke

Nettside: nhomd.no

Adm.direktør Petter Haas Brubakk 
Postboks 5469 Majorstuen, 0305 OSLO 
Tlf. 23 08 86 80 
E-post: firmapost@nhomd.no
Organisasjonsnummer: 971273127

NHO Reiseliv

Nettside: nhoreiseliv.no

Adm.direktør Kristin Krohn Devold
Postboks 5465 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 23 08 86 20 
E-post: post@nhoreiseliv.no
Organisasjonsnummer: 977188210

NHO Service og Handel

Nettside: nhosh.no

Adm.direktør Anne-Cecilie Kaltenborn 
Postboks 5473 Majorstuen, 0305 OSLO 
Tlf. 23 08 86 50 
E-post: firmapost@nhosh.no
Organisasjonsnummer: 971491671

NHO Sjøfart

Nettside: nhosjofart.no

Adm. direktør Frode Sund 
Postboks 5201, Majorstuen, 0302 OSLO 
Tlf. 23 08 85 60 
E-post: post@nhosjofart.no
Organisasjonsnummer: 971279427

NHO Transport

Nettside: transport.no

Adm.direktør Jon H. Stordrange 
Postboks 5477 Majorstuen, 0305 OSLO 
Tlf. 23 08 86 00 
E-post: post@transport.no
Organisasjonsnummer: 970168168

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Nettside: nbf.no

Adm.direktør Stig Morten Nilsen 

Postboks 5486 Majorstuen, 0305 OSLO 
Tlf. 22 54 21 00
E-post: firmapost@nbf.no
Organisasjonsnummer: 984469403

Norsk Industri

Nettside: norskindustri.no

Adm.direktør Stein Lier-Hansen 
Postboks 7072 Majorstuen, 0306 OSLO 
Tlf. 23 08 88 00 
E-post: post@norskindustri.no
Organisasjonsnummer: 952151266

Norsk olje og gass

Nettside: norskoljeoggass.no

Adm.direktør Anniken Haugli 
Postboks 8065, 4068 STAVANGER 
Tlf. 51 84 65 00
E-post: firmapost@norog.no
Organisasjonsnummer: 956685818

Sjømat Norge

Nettside: sjomatnorge.no

Adm. direktør Geir Ove Ystmark 
Postboks 5471 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 99 11 00 00 
E-post: firmapost@sjomatnorge.no
Organisasjonsnummer: 974461021