Neste trekk - NHOs veikart for fremtidens næringsliv

Veikartet viser Norges vei ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet. Rapporten er delt inn i ambisjoner, muligheter og politikk.

Hvorfor har NHO laget et veikart for fremtidens næringsliv?

Prosjektet "Neste trekk: Veikart for fremtidens næringsliv" ble igangsatt vinteren 2019. Formålet har vært å synliggjøre fremtidige muligheter for jobb- og verdiskaping, samt eksportpotensial, og identifisere tiltak som er nødvendige for å utløse vekstpotensialet. Etter koronapandemien har behovet for gode politiske rammevilkår blitt forsterket.

"Neste trekk: Veikart for fremtidens næringsliv" viser NHOs vei ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet.

Se opptak fra lanseringen med politisk debatt

Program
Innledning
Ole Erik Almlid, NHO

Om samarbeid og tillit
Samtale med Hans-Christian Gabrielsen, LO og Ole Erik Almlid, NHO

Debatt – jobbskaping og bærekraft med: 
 • Erna Solberg, Statsminister, Høyre
 • Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet
 • Trygve Slagsvold Vedum, Sp
 • Siv Jensen, FrP
 • Kjell Ingolf Ropstad, KrF
 • Trine Skei Grande, Venstre
 • Bjørnar Moxnes, Rødt
 • Arild Hermstad, MDG
 • Torgeir Knag Fylkesnes, SV
Ekspertpanel
 • Ulf Sverdrup, NUPI
 • Kristin Halvorsen, Cicero
 • Isabelle Ringnes, Equality Check
 • Jan Christian Vestre, Vestre AS
Veien videre
 • Arvid Moss, president NHO

Programleder: Svein Tore Bergestuen

Aktuelt

 1. Norge har enorme eksportmuligheter innen elektrifisering

  NHO har sammen med 15 partnere i prosjektet "Grønne elektriske verdikjeder" sett på hvordan vi kan øke tempoet for eksportorientert verdiskapning innenfor elektrifisering. Satses det på seks områder kan omsetningspotensialet tilsvarer minst 32 milliarder euro i 2030.

 2. Blå og grønn næring må se på felles vekstområder

  Koronakrisen har avslørt at vi aldri kan være godt nok rustet for sjokk og oljeprisfall, og at vi fortsatt er svært oljeavhengig, sier Mari Sundli Tveit, direktør politikk, NHO og Karl A. Almås, spesialrådgiver, SINTEF Ocean AS.

 3. Blikk utenfra på Norges energifremtid

  Verden gjennomgår en energiomstilling, men hastigheten og dybden i denne omstillingen er usikker. Det viser rapporten fra Chatham House, som har intervjuet ledende energieksperter om fremtidens energimarkeder.

 4. Valgløfter for jobbskaping

  Hva må til for å få til 30.000 nye arbeidsplasser i Nordland? Vi har utfordret nordlands-politikerne til å komme med et valgløfte ved å velge ut tiltak de mener gir jobbskaping i Nordland!

Næringslivets perspektivmelding

I 2018 lanserte NHO rapporten "Verden og oss: Næringslivets perspektivmelding". Rapporten danner et viktig grunnlag for veikartet, og tar for seg hvordan Norge vil se ut frem mot 2050, på bakgrunn av en rekke internasjonale megatrender og utviklingstrekk.