Neste trekk - NHOs veikart for fremtidens næringsliv

Veikartet viser Norges vei ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet. Rapporten er delt inn i ambisjoner, muligheter og politikk.

Hvorfor har NHO laget et veikart for fremtidens næringsliv?

Prosjektet "Neste trekk: Veikart for fremtidens næringsliv" ble igangsatt vinteren 2019. Formålet har vært å synliggjøre fremtidige muligheter for jobb- og verdiskaping, samt eksportpotensial, og identifisere tiltak som er nødvendige for å utløse vekstpotensialet. Etter koronapandemien har behovet for gode politiske rammevilkår blitt forsterket.

"Neste trekk: Veikart for fremtidens næringsliv" viser NHOs vei ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet.

Se opptak fra lanseringen med politisk debatt

Program
Innledning
Ole Erik Almlid, NHO

Om samarbeid og tillit
Samtale med Hans-Christian Gabrielsen, LO og Ole Erik Almlid, NHO

Debatt – jobbskaping og bærekraft med: 
 • Erna Solberg, Statsminister, Høyre
 • Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet
 • Trygve Slagsvold Vedum, Sp
 • Siv Jensen, FrP
 • Kjell Ingolf Ropstad, KrF
 • Trine Skei Grande, Venstre
 • Bjørnar Moxnes, Rødt
 • Arild Hermstad, MDG
 • Torgeir Knag Fylkesnes, SV
Ekspertpanel
 • Ulf Sverdrup, NUPI
 • Kristin Halvorsen, Cicero
 • Isabelle Ringnes, Equality Check
 • Jan Christian Vestre, Vestre AS
Veien videre
 • Arvid Moss, president NHO

Programleder: Svein Tore Bergestuen

Aktuelt

Næringslivets perspektivmelding

I 2018 lanserte NHO rapporten "Verden og oss: Næringslivets perspektivmelding". Rapporten danner et viktig grunnlag for veikartet, og tar for seg hvordan Norge vil se ut frem mot 2050, på bakgrunn av en rekke internasjonale megatrender og utviklingstrekk.