NHO

Innhold

Dette har du tilgang til som medlem i NHO

Foto: Geir-Håvard Hanssen

Som medlem i NHO har du et regionkontor som kan følge deg opp. De tilbyr blant annet fri advokathjelp i arbeidsrett. Målfrid Baik på bildet er regiondirektør for NHO Arktis.

Ring oss gjerne på 92 09 88 04  mellom klokka 8 og 16 på hverdager, eller bruk kontaktskjemaet. Da vil en av våre medarbeidere hjelpe deg å vurdere hva et medlemskap kan innebære og hva det vil koste for din bedrift. 

Dette er inkludert i medlemskapet

Juridisk rådgiving innen arbeidsrett

Som medlem i NHO er advokathjelp innen arbeidsrett inkludert i kontingenten. Alle våre regionkontor har en lokal advokat som kan hjelpe deg. Bedriften er også medlem i en landsforening. Der er advokater med spesiell kunnskap om din bransje. 

Medlemmer kan ringe 2308 8440 eller bruke chat på Arbinn.no for å få kontakt med advokat. Tjenesten er åpen på hverdager fra kl 8-16.

Regionkontor som ivaretar interessene til medlemmene i din region

Som medlem i NHO er bedriften tilknyttet ett av 10 regionkontor.  De ledes av en regiondirektør. De ansatte der har et spesielt ansvar for å ivareta interessene til medlemmene i sin region.

Regionkontorene tilbyr
 • egen advokathjelp
 • politisk påvirkningskraft i din region
 • rask service og rådgivning 
 • lokalkompetanse der du er
 • hjelp til hvordan bruke medlemskapet slik at det blir lønnsomt for din bedrift
 • møteplasser

Regionkontoret ønsker å gi deg gode råd når du trenger det mest. Advokathjelpen er en tjeneste som dekkes fullt ut av medlemskontingenten. Den sikrer deg rask og kompetent juridisk bistand innen alle områder av den individuelle og kollektive arbeidsretten.​

De ansatte i regionene jobber kontinuerlig med å fremme interessene for næringslivet i regionen, og deres synspunkter, i samfunnsdebatten. 

Regionkontoret har et bredt engasjement knyttet til både fagopplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og akademia. NHO er representert i fylkets yrkesopplæringsnemnd, sitter i styret for den regionale fagskolen og har gode relasjoner til akademia i regionen.

Finn ditt nærmeste regionkontor

Advokathjelp ved offentlige anskaffelser

Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie. Medlemsbedrifter i NHO kan få råd og hjelp av NHOs anskaffelseseksperter om 

 • lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • konkrete anbudskonkurranser 
 • håndhevelse av regelverket

Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet.

Kontaktpersoner for spørsmål om offentlige anskaffelser (for medlemmer)

Arbinn.no: Tilgang til alle veiledere, maler og verktøy eksklusive for medlemsbedrifter

Som medlem er kompetansen til et av de største arbeidsrettslige fagmiljøene i landet tilgjengelig for deg døgnet rundt gjennom Arbinn.no. Det gir deg en trygghet som arbeidsgiver.

Innholdet på Arbinn.no lages av NHOs advokater og HMS-eksperter. Få svar på spørsmål om ansettelser, permittering, sykefravær, HMS og mye mer. 

Verktøy på Arbinn.no eksklusive for medlemsbedrifter i NHO 

Malgenerator for arbeidsavtaler 
Få veiledning underveis når du lager arbeidsavtaler. Verktøyet har maler til bruk ved faste og midlertidige ansettelser, samt mal som kan benyttes ved ansettelse av arbeidstakere med ledende og særlig uavhengig stilling og daglig leder.

Digitalt verktøy for vurdering av HMS-risiko
Få oversikt og dokumentasjon på risikovurderinger i bedriften. Med vårt digitale verktøy kan du på en enkel måte gjøre risikovurderinger, prioritere tiltak og sette opp handlingsplan. Verktøyet er gratis for NHO medlemmer.

Personvernverktøy
NHOs personvernverktøy gir din bedrift et godt grunnlag for å etterleve kravene i personvernforordningen (GDPR) og den norske personopplysningsloven.

Eksempler på maler vi tilbyr

Som medlem har du tilgang til en rekke maler og dokumenter. Flere av dem finnes også på engelsk. 

Maler for permittering

 • Permitteringsvarsel ved arbeidsmangel 
 • Permittering ved arbeidsmangel (utvidelse av permitteringsgrad)
 • Permittering ved arbeidsmangel (forlengelse av permittering)

Maler for sykefraværsoppfølging

 • fraværsregistrering
 • plakat med tidsfrister og oppgaver
 • oppfølgingsplan
 • innkalling til dialogmøte
 • brev til lege

Maler for arbeidskontrakter

 • arbeidsavtale fast stilling 
 • arbeidsavtale midlertidig stilling
 • arbeidsavtale daglig leder
 • arbeidsavtale ledende og særlig uavhengig stilling 
 • arbeidsavtale tilkallingshjelp
 • konkurranseklausuler i arbeidsavtaler
 • arbeidsreglement
 • avtale om arbeid i eget hjem
 • mal for attest
 • varsel om fratreden ved midlertidig ansettelse

Veiledere eksklusive for medlemmer

Ansettelse - skritt for skritt
En ansettelsesprosess kan være krevende. Du har plikter både før ansettelse, under jobbintervjuet og ved etablering av arbeidsforholdet. I tillegg er det helt essensielt med en grundig ansettelsesprosess for å sikre seg de beste kandidatene.  En ansettelse forplikter. Denne veilederen gjør prosessen fra start til slutt lettere for deg.

Innleie av arbeidskraft
I denne veilederen guider vi deg gjennom hvilke krav loven stiller for at det skal være adgang til å benytte innleid arbeidskraft eller entrepriser, og hvilke plikter og rettigheter som følger med slike ordninger.

Markedsføring gjennom epost (GDPR)
Sender bedriften din e-poster med markedsføring av varer eller tjenester? Da må du ta hensyn til personvern og samtykke. I denne veilederen får du innsikt i hvilke regler som gjelder. 

Midlertidig ansettelse
Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. I visse tilfeller er det mulig å ansette noen midlertidig. For eksempel når du trenger en vikar, eller arbeidet er av midlertidig karakter. Denne veilederen gir deg en gjennomgang av muligheter loven gir, samt vurderinger og grep du må ta for å ansette noen midlertidig.

Nedbemanning
Denne veilederen gjelder nedbemanninger som følge av forhold på arbeidsgivers side, som for eksempel svakere omsetning, ny teknologi, endret ordretilgang eller andre endrede behov.

Oppsigelse
En oppsigelse skal aldri komme overraskende på en ansatt. Målet må alltid være å få arbeidsforholdet til å fungere, slik at problemet løses. For å unngå konflikt ved en oppsigelse er det viktig å ha gjennomført en god prosess i forkant. En grundig prosess er dessuten viktig for at oppsigelsen skal være gyldig.

Permittering
Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte, og situasjonen er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode. Permittering innebærer at arbeidstakere blir fristilt fra arbeidsoppgavene sine, og arbeidsgiver skal bare betale lønn i en kort periode. Vilkårene for å permittere er ikke lovregulert, men de står i Hovedavtalen. Reglene gjelder også for bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen. I denne veilederen gjennomgås reglene for permittering skritt for skritt.

Personvernforordningen (GDPR)
Hvordan skal du som bedrift forholde deg til personvern og GDPR ? Her får du kunnskapen og verktøyene du trenger.

Varsling og varslere
Arbeidstakere og innleide har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, så lenge dette ikke er i strid med annen lov, for eksempel om taushetsplikt. Varsling er både lovlig og ønsket. I denne veilederen får du svar på hvordan du går du frem for å sikre at din bedrift tilrettelegger riktig for varsling.

Virksomhetsoverdragelse
Når en virksomhet skifter eier eller driver, for eksempel gjennom fusjon, oppkjøp eller outsourcing, får de ansatte en rekke rettigheter. Her får du veiledning i reglene som regulerer dette.


Eksempler på andre veilederne som er åpent tilgjengelig:

Politisk gjennomslagskraft

Vi trenger sunne bedrifter som kan skape verdier og arbeidsplasser over hele Norge. Dette fordi det er bedriftene som gir liv til bygd og by. 

I vårt politiske arbeid er vi opptatt av å kjempe for bedriftenes interesser på mange samfunnsfelt. Som Norges største interesseorganisasjon for bedrifter er vi en viktig stemme. Våre synspunkt blir lyttet til.


Eksempler på saker vi er spesielt opptatt av

 • å hjelpe sunne bedrifter gjennom koronakrisen
 • å fremme en mer effektiv offentlig sektor
 • et godt utdanningssystem
 • reduserte transportkostnader
 • satsing på infrastruktur
 • klimakrisen

Ansatte i NHO sentralt, 10 regionkontor og 16 landsforeninger samarbeider om politiske gjennomslag. Vi engasjerer oss i samfunnsdebatten lokalt og nasjonalt hver dag. Vi har jevnlig kontakt med myndigheter både kommunalt, på fylkesnivå og på nasjonalt nivå. Vi fronter næringslivets interesser i aviser, på TV, på radio, i sosiale medier og på nett.

Medlemmer i NHO kan engasjere seg gjennom ulike tillitsverv, delta i presseutspill, bidra på arrangementer, delta i møter med politikere og ved å komme med innspill til oss. NHO er partipolitisk uavhengig.

Følg med på vårt politiske arbeid:

Full tilgang til alle webinarer og medlemsmøter fra NHO, myndigheter og foredragsholdere

NHO inviterer jevnlig til direkteoverførte nettmøter for våre medlemsbedrifter om Korona-viruset. Du får svar fra NHO og myndigheter om hvordan enkeltbedrifter og norsk næringsliv kan håndtere utfordringene knyttet til utbruddet.

Vi arrangerer også gratis webinarer om ledelse til inspirasjon for alle medlemmer. Hensikten er å gi deg verdifull innsikt for å møte utfordringer du opplever nå, og utfordringer som kommer.

Se kalender med alle webinarer og medlemsmøter (arbinn.no)

Landsforeninger som følger opp din bransje og din bedrift

Alle medlemsbedrifter i NHO er tilknyttet en landsforening som ivaretar bedriftenes bransjeinteresser. Landsforeningene og NHO jobber sammen for medlemmene våre lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Landsforeningene tilbyr
 • politisk påvirkningskraft for din bransje
 • advokathjelp i arbeidsrett
 • HMS-rådgiving
 • arrangementer og kurs
 • egne medlemsfordeler

Flere landsforeninger har også bransjeforeninger bedriften kan bli endel av.  

Les mer
Finn din landsforening

Foto: Toril Sunde Apelthun

"Vi har hatt svært få krevende personalsaker. Det er fordi vi stadig rådfører oss med NHO-advokaten".

Kristin Blytt Davidsen, administrerende direktør i Ramsvik og Ramm Frisører

Produkter og tjenester vi tilbyr

Advokathjelp ved søksmål

NHOs advokater fører saken for deg for domstolene dersom du har en arbeidsrettslig tvist. Som medlem får din bedrift en svært gunstig pris på slik prosedyrebistand. 

Les mer om medlemstjenesten fra NHO Advokattjenester

NHO Forsikring - skreddersydde og gode betingelser

Som NHO-medlem kan du raskt og enkelt tegne solide forsikringer med svært gode betingelser. NHO Forsikring gjør det mulig å samle alle bedriftens forsikringer i en løsning, med en rådgiver for alle forsikringer.

Medlemsbedrifter som har tegnet avtaler gjennom NHO Forsikring har i snitt spart 20 prosent i forhold til prisen de hadde før.

Les mer om NHO Forsikring 

NHO Pensjon - få et godt pensjonstilbud til din bedrift

NHO Pensjon gir våre medlemsbedrifter tilgang til enkle, trygge og gode løsninger for innskuddspensjon. Alle bedrifter gis like gode vilkår uansett omsetning. Midlene i NHO Pensjon investeres etter strenge bærekraftskriterier.  Medlemsfordelen er levert av Storebrand.

NHO Pensjon vil blant annet:
 • Sikre bedriften en kostnadseffektiv ordning som er enkel for bedriften å etablere, og som i tillegg er enkel å administrere etter at ordningen er satt i gang.
 • Sørge for at små og mellomstore bedrifter nyter godt av felles forhandlingsmakt.
 • Sikre at markedet overvåkes slik at bedriftene over tid kan føle seg trygge på at de har konkurransedyktige vilkår, og at kundebetjening og administrative rutiner har den kvalitet som er lovet.

Les mer om NHO Pensjon

 

NHO Digitale håndbøker for personal, HMS og ledelse

Gjennom våre håndbøker kan du gi alle ansatte en samlet oversikt over rettigheter, plikter, rutiner og retningslinjer i bedriften. De er raske å sette opp og du kan prøve alle håndbøker gratis i 30 dager.

 • Håndbøkene oppdateres regelmessig for deg av NHO's jurister på arbeidsrett når det skjer endringer i lovverket.
 • Håndbøkene kan brukes på alle digitale flater som desktop, mobil og nettbrett i tillegg til egen app.
 • Forslag til tekster gjør at du raskt kan publisere en håndbok og gjøre den tilgjengelig for de ansatte.
 • Ved behov for endringer kan du enkelt tilpasse håndbøkene for din bedrift.
 • Våre digitale håndbøker ligger i en skytjeneste der alle ansatte har tilgang til lik informasjon.
 • Bedriftens tariffavtale er tilgjengeliggjort for redaktørene, slik at det enkelt kan deles med de ansatte.
 • Personal og HMS-håndboken finnes på engelsk.

Se priser og mer informasjon om NHO Digitale håndbøker (arbinn.no)

Kopinoravtale med rabatt

Som NHO-medlem får du rabatt på kopieringsavtale med Kopinor. 

Med kopieringsavtale kan bedriften kopiere og dele opphavsrettslig beskyttet materiale for intern bruk i virksomheten, for eksempel:

 • Laste ned bilder fra internett til bruk i Power Point-presentasjoner
 • Ta utskrift av en avisartikkel
 • Skanne og legge ut en fagartikkel på lukket intranett
 • Sende beskyttet materiale på e-post til en kontraktspart e.l.
 • Kopiere og dele beskyttet materiale med deltagerne på enkeltstående kurs o.l.

Les mer om medlemsfordelen
Med Kopinor-avtalen kopierer du lovlig

Beskyttelse av bedriftens rettigheter og verdier (IPR)

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn. Beskytter du dem godt nok?  Medlemmer i NHO kan inngå en samarbeidsavtale med Onsagers AS om patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

Samarbeidsavtalen skal bidra til å heve NHO-bedriftenes bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle rettigheter og verdier, samt tilby tilgang til rabatterte IPR-tjenester.

En unik medlemsfordel er en gratis «IP-sjekk». Det innebærer at du får en forenklet gjennomgang av bedriften for å identifisere mulige immaterielle verdier (IP).


Fordeler for medlemmer i NHO

 • Gratis første møte med Onsagers
 • Gratis IP-sjekk av din bedrift eller prosjekt for å identifisere mulige immaterielle verdier
 • Standard IPR-kurs til meget gunstige priser
 • Gode rabatter på Onsagers faste priser

Les mer
Immaterielle rettigheter og verdier (IPR): Slik kan Onsagers hjelpe deg

Medarbeiderundersøkelser - velg blant tre utvalgte leverandører

NHO har inngått avtale med tre utvalgte leverandører av digitale medarbeiderundersøkelser. Dette er Ennova, EBHR og &frankly.

Alle tilbyr digitale verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i bedriften, og har gode løsninger til en gunstig pris for NHOs medlemsbedrifter. 

Alle leverandørene tilbyr

 • gode digitale verktøy
 • spørsmål på flere språk
 • mulighet for bedriftstilpasninger
 • lederstøtte i oppfølging av resultater
 • faglig dyktige konsulenter og tillegstjenester ved behov
 • undersøkelser tilpasset endringene i arbeidssituasjon grunnet koronapandemien

De tre produktene som tilbys kan dekke ulike behov.

Les mer 

Digitale verktøy for medarbeiderundersøkelser (arbinn.no)

Forretningsjuridiske tjenester fra Eurojuris

Ved behov for annen juridisk bistand enn det NHOs advokater kan tilby har vi fremforhandlet en avtale med Eurojuris Norge. Eurojuris har 17 lokalkontor over hele landet, alle med et særskilt fokus mot SMB-markedet. 

Dette medlemstilbudet gjør det enkelt å finne en advokat til en fordelaktig pris. Medlemmer får 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon. 

NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på et eget telefonnummer eller e-post. Det er dedikerte kontaktpersoner på hvert enkelt av kontorene.

Les mer om medlemsfordelen fra Eurojuris (arbinn.no)

 

Innkjøpskjeden - få gode betingelser på over 10.000 varer

Innkjøpskjeden gir gode innkjøpsbetingelser på alt du trenger til din bedrift. Den administreres av landsforeningen NHO Reiseliv, og er åpen for medlemmer også i andre landsforeninger. 

Gjennom innkjøpskompetanse og forhandlingsmakt tilbys medlemmene konkurransedyktige innkjøpsbetingelser på et bredt sortiment av varer: 

 • mat og drikke, inkludert øl, vin og brennevin
 • non-food
 • utstyr
 • yrkesklær
 • forsikringsavtaler
 • kredittkortavtaler
 • telefoni
 • andre bransjerelaterte varer og tjenester

Totalt inneholder sortimentet som leveres via avtalegrossistene over 10 000 varer. I tillegg kommer alle direktedistribuerte varer og tjenester. Innkjøpskjeden er eid av medlemmene og overskuddet tilbakeføres tilbake til medlemmene gjennom en attraktiv bonusordning.


Les mer

Hva koster et medlemskap?

Hvor mye koster medlemskap i NHO?

Medlemskontingenten til NHO finansierer driften av NHO. Den samlede kontingent kan deles i to; foreningskontingent og en serviceavgift. Grunnlaget for kontingentberegningen er bedriftens lønnsutbetaling i forrige kalenderår.

Kontingent til NHO beregnes trinnvis slik:

Bedriftens lønnsutbetalinger forrige år Medlemskontingent til NHO
0-1 mill. kr 1000 kr (fast beløp)
1-3 mill. kr 3000 kr (fast beløp)
3-200 mill. kr 0,95 promille av lønnskostnader
200-500 mill. kr 0,85 promille av lønnskostnader
500 mill. kr < 0,80 promille av lønnskostnader

Driver du en nyoppstartet bedrift? Se om bedriften kvalifiserer til medlemskap i NHO Gründer videre i artikkelen. 

Beregn samlet kontingent til NHO og landsforening helt uforpliktende

 • I tillegg til kontingent til NHO er det ulike satser for kontingenten til den landsforening/ bransjeforening bedriften knyttes til.

 • For å få utregnet samlet medlemskontingent i vår innmeldingskalkulator fyller du først inn bedriftens organisasjonsnummer. Deretter velger du en landsforening. Den første landsforeningen som listes ut er basert på NACE-koden til bedriften. Denne utregningen er helt uforpliktende.

 • Det er først om du går videre i prosessen og velger "send innmelding" at en søknad om medlemskap blir sendt oss.

Bli medlem: Regn ut kontingenten helt uforpliktende

Ønsker du hjelp til dette? Kontakt Berit B. Wesenlund via e-post eller telefon 92 09 88 04. 


Mer om kontingentsatser

 • I henhold til ovenstående satser kan kontingenten beregnes samlet for konsern og samvirke.
 • Ved innmelding i første halvår gis det 50 prosent rabatt på NHO-kontingenten i innmeldingsåret
 • Ved innmelding i annet halvår blir det ingen NHO-kontingent i innmeldingsåret.
 • For bedrifter med høye lønnsandel i forhold til omsetning gis det en kontingentrabatt.
 • Bedrifter med tariffavtale betaler premie til konfliktfondet. Denne er på 0,35 promille av fjorårets lønnsmasse. Dette er en forsikringsordning for tariffbundne bedrifter. Ordningen utbetaler erstatning til bedrifter som er berørt av streik.
 • Serviceavgift er inkludert i kontingentsatsene omtalt.
 • Det gis fradrag for medlemskontingent begrenset oppad til 0,2% av bedriftens samlede lønnsutbetalinger i året forut for inntektsåret.

Kontingent for medlemskap i NHO Gründer

Bedrifter i stiftelsesår 0, 1 eller 2 med under 7 millioner kroner i årlig omsetning kan bli medlem i NHO Gründer. Årlig pris de første to årene etter oppstart av bedriften er 2000 kr. Dette inkluderer medlemskap i både aktuell landsforening og i NHO. 

Alt om medlemskap i NHO

Kontakt oss 

Ring oss gjerne på 92 09 88 04  mellom klokka 8 og 16 på hverdager, eller bruk vårt kontaktskjema om medlemskap.
Ved å sende inn skjemaet vil du om kort tid bli kontaktet av en av våre hyggelige medarbeidere.

Du kan få hjelp til å beregne medlemskontingent,  vurdere hvilken landsforening som passer din bedrift og hjelp til å vurdere hvilke medlemsfordeler som kan være relevant. Dette er helt uforpliktende. Informasjonen du sender inn blir ikke brukt til markedsføring.

Medlemmer i NHO er en del av Norges største fellesskap for bedrifter

Medlemsbedriftene er både små og store, fra hele landet og fra de fleste bransjer. Som medlem blir du en del av et fellesskap som består av:

 • 28.000 medlemsbedrifter med over 580.000 årsverk.
 • 10 regionkontor med egen advokat, nettverk og lokalkunnskap der din bedrift er.
 • NHO sentralt i Oslo med ansatte som har ekspertise på politikk, jus, HMS, anskaffelser, tariff, økonomisk analyse, medlemsoppfølging med mer.
 • 16 landsforeninger med bransjekunnskap og egne fordeler. Flere landsforeninger har også bransjeforeninger bedriften kan bli en del av.

Les mer om NHO

Foto: BERRE v/ Vegar Herstrøm

"Jeg meldte meg inn i NHO først og fremst for å gjøre ting riktig i blant annet ansettelsesforhold, men også fordi jeg ønsket å støtte opp om det lokale næringslivet"

Hilde Eilertsen Sletvold, daglig leder, Galleri NORD AS og Smørtorget AS

Artikler om medlemmer

 1. Nyhet, NHO Agder

  NHO er gull verdt for bedrifter som trenger hjelp i HR-spørsmål

  – Jeg får ofte tilbakemeldinger på at mange føler seg alene i arbeidsrettslige spørsmål. Det kan være alt fra hvordan ferier skal avvikles til hvordan man skal håndtere en nedbemanning, sier NHO-advokat Arnfinn Jensen.

 2. Nyhet, NHO Vestlandet

  NHO-medlemskap gjør AdO Arena i Bergen bedre

  Har du vondt i ryggen, går du til legen. Føler du deg utbrent, går du til psykolog. Men hva skjer når det dukker opp utfordringer på arbeidsplassen – og du er daglig leder? Hvem går du til da?

 3. Nyhet, NHO Viken Oslo

  NHO hjelper små bedrifter å ta vare på de ansatte

  – Jeg får svar på juridiske spørsmål på fem minutter, og må aldri mase. Det eneste jeg angrer på med NHO-medlemskapet er at jeg ikke meldte inn bedriften tidligere, sier Trond Simarud.

Informasjon til eksisterende medlemmer

Medlemssenteret

Få hjelp med årsoppgave, kontingentfaktura, medlemskapet, spørsmål om tariffbinding og organisasjonsendringer.  

Epost: medlem@nho.no
Epost: tariff@nho.no

Telefon (fra kl 8 til kl 16): 23 08 84 40

Administrer bedriftens medlemskap

 • Oversikt over medlemsfordeler din bedrift benytter seg av
 • Bedriftens tariffavtaler, fakturaer og årsoppgaver 
 • Rediger hvem i din bedrift som skal være kontaktpersoner for NHO
 • Gi dine mellomledere tilgang til Arbinn.no
 • Hold nøkkeldata om bedriften oppdatert 

Logg inn på Mitt medlemskap

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: