Lønn og tariff

NHO er den viktigste aktøren på arbeidsgiversiden når det gjelder lønnsutviklingen i Norge. Annethvert år forhandles det om tariffavtalene.

Bedriftens tariffavtaler

Ønsker du oversikt over hvilke tariffavtaler din bedrift er bundet av? Logg deg på Arbinn.no og sjekk dette på "Mitt medlemskap". Dette valget finner du under personikonet øverst etter innlogging. 

Publikasjoner

  1. Hovedavtalen mellom NHO og LO 2022-2025

    Her kan du laste ned Hovedavtalen mellom NHO og LO med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer.

  2. NHO-fellesskapets tariffpolitiske plattform

    NHO-fellesskapets tariffpolitiske plattform beskriver våre posisjoner på hvordan lønns- og tariffpolitikken må forvaltes og utvikles i årene fremover for å styrke den norske modellen, slik at bedriftene kan skape arbeidsplassene og verdiene Norge trenger.

Nyheter om lønnsoppgjøret