Lønn og tariff

NHO er den viktigste aktøren på arbeidsgiversiden når det gjelder lønnsutviklingen i Norge. Annethvert år forhandles det om tariffavtalene.

Bedriftens tariffavtaler

Ønsker du oversikt over hvilke tariffavtaler din bedrift er bundet av? Logg deg på Arbinn.no og sjekk dette på "Mitt medlemskap".

Publikasjoner

  1. Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021

    Her kan du laste ned Hovedavtalen mellom LO og NHO. Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer. Download English version of Basic Agreement 2018 - 2021 LO-NHO with supplementary agreements.

  2. Tariffoppgjøret: Innføring for bedrifter

    Lær om tariffoppgjørets faser, konsekvenser for bedriften og konfliktberedskap.