NHO

Innhold

Om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Hovedorganisasjon er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Vi representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet.

Fakta om NHO

 • Administrerende direktør: Ole Erik Almlid
 • President (styreleder): Arvid Moss, konserndirektør Hydro
 • Organisasjonen ble stiftet i 1989 da Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.), Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund besluttet å slå seg sammen.
 • Over 28.000 bedrifter med 575.000 årsverk er medlemmer.
 • Visjon: Styrker næringslivet. Former fremtiden.
 • Oppdrag: Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene.
 • Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore. De spenner fra små familieeide bedrifter til multinasjonale selskaper i de fleste bransjer. 
 • Samlet bidrar medlemsbedriftene i NHO med ca. 40 prosent av den økonomiske verdiskapingen i Norge.
 • Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft. 
 • Vi består av NHO sentralt, regionkontor som dekker alle fylkene og landsforeninger som ivaretar medlemmenes bransjeinteresser.
Medlemskap

Ønsker du noen å rådføre deg med for å lykkes med din bedrift? Om du er en gründer, leder en mindre familiebedrift eller har ansvar for de ansatte i et større konsern er du velkommen til oss. Bedrifter av alle størrelser og fra de fleste bransjer kan bli medlem i NHO.

Et medlemskap gir tilgang på et stort støtteapparat og mange fordeler. Advokathjelp i arbeidsrett, rådgiving i arbeidsgiverspørsmål, lokal oppfølging, beskyttelse av bedriftens varemerker og design, kurs, nettverk og løsninger for pensjon og forsikring er noen eksempler.

Politisk påvirkning er videre en sentral del av vår oppgave. Som medlem kan du få innflytelse i saker vi engasjerer oss i. Ta gjerne kontakt med oss for å få høre om hva et medlemskap i NHO kan løse for din bedrift.

#205

Ole Erik Almlid er NHOs administrerende direktør.


NHO-fellesskapet
 
Vi i NHO sentralt, på våre regionkontor, i landsforeninger og bransjeforeninger jobber sammen for medlemmene våre lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Landsforeningene og bransjeforeningene ivaretar medlemmenes bransjeinteresser. 

Det er tillitsvalgte fra medlemsbedriftene som bestemmer retningen for arbeidet i NHO. Flere hundre bedriftsledere sitter i styrer, råd og utvalg og sikrer at organisasjonen arbeider med saker som opptar bedriftene.

NHOs formålsparagraf

NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

 

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO 

Vi gjennomfører tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene på vegne av medlemsbedriftene. Ansatte med faglig tyngde i NHO-fellesskapet står til medlemmenes disposisjon for rådgiving og veiledning i arbeidsgiverspørsmål. Vårt mål er å sikre en lønns- og prisvekst som ikke er høyere enn i land vi handler med, mer fleksible arbeidstidsordninger og en konkurransedyktig skatte- og avgiftspolitikk. 

NHOs næringspolitiske arbeid

I vårt næringspolitiske arbeid er vi opptatt av hele samfunnets utvikling. Dette fordi dette berører medlemmene og deres rammevilkår. En konkurransedyktig offentlig sektor, et godt utdanningssystem, reduserte transportkostnader og satsing på infrastruktur er eksempler på oppgaver vi jobber med. NHO er partipolitisk uavhengig.

NHOs visjon og oppdrag

Vår visjon er: "Styrker næringslivet. Former fremtiden".

Vårt oppdrag: "Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal vi sammen sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn".

NHOs verdigrunnlag

Vi har fire verdier som skal prege organisasjonen både i forhold til medlemmene og utad mot samfunnet. De fire verdiene er:

 • Modig: Vi utfordrer de etablerte sannheter, og flytter grenser i oss selv og hos andre.
 • Samspillende: Vi jobber alle for de samme medlemmene. Vi deler kunnskap og hjelper hverandre til å lykkes.
 • Tilgjengelig: Vi snakker og skriver slik at alle forstår oss, og kommer medlemmer og omverden i møte.
 • Troverdig: Vi holder et høyt faglig nivå. Du kan stole på NHO.

Etiske retningslinjer

NHOs etiske retningslinjer gjelder for ansatte og tillitsvalgte i NHO, og klargjør forventninger til adferd, slik at alle utfører sitt arbeid for NHO på en etisk forsvarlig måte.

Gode bedrifter er grunnlaget for et godt samfunn.

Les mer

NHOs historie
NHOs vedtekter
NHOs konsernpensjonskasse - årsrapporter

Trepartssamarbeidet er bærebjelken i det norske arbeidslivet. Se en film vi har laget om "The Norwegian arbeidsliv".

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: