Bærekraftig utvikling for bedrifter

Bærekraftbegrepet består av tre bærebjelker; økonomisk -, sosial - og miljømessig bærekraft. Sannsynligheten er stor for at din bedrift allerede gjør mye som dekkes av bærekraftbegrepet. Samtidig er det helt sikkert områder hvor det er rom for forbedringer.  


Prøv NHOs bærekraftsguide

Å bli bevisst betydningen av bærekraft for din bedrift er et naturlig sted å begynne. Her starter også jobben med å involvere alle ansatte.

Nå har vi laget en enkel guide du kan bruke for å komme videre med bærekraftsarbeidet i din bedrift.

FNs bærekraftsmål

Det har allerede gått seks år siden FN lanserte sine 17 bærekraftmål som vi som nasjon skal bidra til oppnåelse av innen 2030. Bærekraftmålene kan beskrives som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Skal vi lykkes med det står næringslivet helt sentralt. 

Klimatiltak for bedrifter

NHO ønsker å hjelpe bedrifter med å komme i gang med konkret klima- og miljøarbeid. Slik kan du bli en klimaløser – og en del av næringslivet som er med å løse klimakrisen.

Artikler om bærekraft

NHOs veikart for fremtidens næringsliv "Neste trekk"