Digitalisering

Digitalisering gir grønn omstilling. Vi skal bli mer bærekraftige, løse klimautfordringer, sikre god kompetanse og inkludere alle, samtidig som vi trygger velferden for kommende generasjoner.

Norge må inn i gigabit-samfunnet nå

Bredbåndsinfrastruktur og digitalisering kan gi milliarder i økt verdiskaping for Norge. Bruk av teknologi, data og digitalisering vil bli viktig for å løse disse utfordringene – ikke alene, men gjennom smart bruk på nye områder og med produkter og tjenester som ennå ikke har sett dagens lys.

Les mer
Rapporten Samfunnsnytten av gigabit-samfunnet

Aktuelt

  1. - Mer bredbånd raskere

    Nasjonal kommunikasjonsmyndighet lanserte dekningsundersøkelsen for 2023 torsdag 2. november. NHO mener utbygging med mål om gigabit-dekning for langt flere i Norge må gå raskere.

  2. Kjære digitaliseringsminister!

    Norge er et avansert og høyt digitalisert samfunn med en høykompetent befolkning – målet er at vi forblir akkurat det. Derfor ønsker vi regjeringens nye statsråd, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, velkommen i dette åpne brevet fra norsk teknologinæringsliv.