Digitalisering

Digitalisering gir grønn omstilling. Vi skal bli mer bærekraftige, løse klimautfordringer, sikre god kompetanse og inkludere alle, samtidig som vi trygger velferden for kommende generasjoner.

Kunstig intelligens kan øke Norges verdiskaping betydelig

Digitalisering og KI kan gi opp mot 5 600 mrd. kroner i ekstra verdiskaping fram mot 2040. Slik kan KI bidra til å snu utviklingen med fallende produktivitetsvekst og løse samfunnsutfordringer.

Det viser en fersk analyse fra Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA). 

Aktuelt

  1. Oppfordrer bedrifter til å ta del i KI-kappløpet

    I fjor varslet Regjeringen at det settes av en milliard kroner til forskning og utvikling på kunstig intelligens over fem år. Nå kan bedrifter mobilisere for å ta del i regjeringens satsing. NHO oppfordrer medlemmer til å delta i konkurransen.

  2. Kompetansebarometeret og kunstig intelligens

    Over halvparten av NHOs medlemsbedrifter tror kunstig intelligens (KI) blir viktig for virksomhetens fremtidige vekst og konkurranseevne, men nesten 7 av 10 mangler KI-kompetanse. Det viser NHOs nylige lanserte kompetansebarometer for 2023.