Anniken Hauglie

Viseadministrerende direktør

Politikk og myndighetskontakt