Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringspolitisk avdeling