Gjermund Løyning

Direktør regioner og samfunn

Regioner og samfunn

Direktør for område samfunnskontakt, med ansvar for myndighetskontakt, stakeholderarbeid, taleskriving, strategisk rådgiving og bedriftsfora i NHO. Medlem av NHOs toppledergruppe.

Tidligere stillinger og verv
Løyning har tidligere vært avdelingsdirektør for myndighetskontakt og kampanjesjef i NHO. Han har også jobbet som myndighetskontakt i Energi Norge. Før han begynte i NHO var han høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og underviste i politisk økonomi. Han har bakgrunn som politiker og jobbet som politisk rådgiver for Valgerd Svarstad Haugland i Bondevik II-regjeringen og som gruppesekretær for KrFs bystyregruppe i Oslo.
Løyning sitter i dag i styret til Civita og som nestleder i styret for WorldSkills Norway.

Utdannelse
Gjermund Løyning har en Master of Science i politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI, og han har også studert i USA og ved Universitet i Oslo.