Idar Kreutzer

Direktør Internasjonalt, Privat eierskap og Digitalisering offentlig/næringsliv

Internasjonalt, privat eierskap og digitalisering off./nær.

Idar Kreutzer er direktør i NHO hvor han arbeider med prosesser knyttet til internasjonalt arbeid, digitalisering og bærekraftig utvikling. Han har tidligere vært administrerende direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, bl.a ved Universitetet i Oslo i 8 år. Han er styreleder i Aschehoug Forlag, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I oktober 2018 overleverte Kreutzer sin rapport om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd, og i juni 2018 overleverte han finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft til Klima- og miljøministeren. I juni 2015 til oktober 2016 var han medlem i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Han er «Fellow of Digital Innovation for Growth» ved NHH.

Engelsk:
Idar Kreutzer, Director at the Confederation of Norwegian Enterprise.

Idar Kreutzer is a director at NHO. He oversees processes related to international affairs, digitalization through the DSOP-project and sustainable development. Kreutzer was the CEO of Finance Norway from 2012-2023 and CEO of Storebrand from 2000 to 2012. Kreutzer holds several board positions, and he is chairman of the board of Aschehoug Forlag, and a member of the NHH's Advisory Board. He was a member of the board of the University of Oslo for eight years. In June of 2018 he submitted the Roadmap for Green Competitiveness in the financial sector on behalf of the Norwegian financial sector. In October 2018, Kreutzer submitted his report on access to risk capital in the Nordic region on behalf of the Nordic Council of Ministers. From June 2015 to October 2016, he co-chaired the Government's expert committee on green competitiveness. He is a member of the Climate and Environment Minister's Climate Council. In 2013 he was appointed member of the Strategy Council for the Norwegian Government Pension Fund Global. He has been a member of the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and has Co-Chaired their Vision 2050. Mr. Kreutzer holds a MSc-degree in Economics and Business Administration from the NHH (Norwegian School of Economics). Kreutzer is Fellow of Digital Innovation for Growth at NHH.