Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling