Ole Erik Almlid

Administrerende direktør

Administrerende direktør, NHO

Ole Erik Almlid har jobbet i NHO siden 2013, først som direktør med ansvar for kommunikasjon og regioner, og fra 2015 som viseadministrerende direktør med ansvaret for næringspolitikken i NHO. Han tiltrådte som administrerende direktør i desember 2018.

Tidligere stillinger
Ole Erik Almlid har tidligere vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og Hamar Dagblad, sjefredaktør og daglig leder i Avisenes Pressebyrå og politisk redaktør i Trønder-Avisa. Han har i tillegg hatt en rekke mellomlederstillinger og vært journalist i flere mediehus.

Utdannelse
Almlid er utdannet ved Journalisthøgskolen (Høgskolen i Oslo) og har studier innenfor statsvitenskap.

CEO, Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)

Ole Erik Almlid has worked in NHO since 2013, first as Director Communications and Regions and from 2015 as Deputy Managing Director in charge of NHO's business policy. He has been the Chief Executive Officer since December 2018.

Background
Ole Erik Almlid has previously worked as a News editor at the daily newspaper Aftenposten, Editor-in-chief of the newspapers Østlendingen and Hamar Dagblad, Editor-in-chief and Managing director of the news agency Avisenes Pressebyrå and Political editor of newspaper Trønder-Avisa. He has also held a number of middle-management positions and worked as a journalist for several media outlets.

Education
Ole Erik Almlid has a degree in journalism from the Oslo and Akershus University College (now OsloMet), and has also studied political science.