Lønnsoppgjøret på 1-2-3

Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen og leder i Fellesforbundet Jørn Eggum under overlevering av sine krav til lønnsoppgjøret 2022.

Hovedoppgjør eller mellomoppgjør? Samordnet eller forbundsvist? Her får du en enkel oversikt over lønnsoppgjøret.

Annethvert år er det hovedoppgjør, og annethvert år er det mellomoppgjør. I et hovedoppgjør kan partene forhandle om alt i en tariffavtale, mens i et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn.

Et samordnet oppgjør betyr at den økonomiske rammen blir avtalt sentralt mellom hovedorganisasjonene NHO og LO.

Et forbundsvist oppgjør vil si at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden.

I et forbundsvist oppgjør forhandler partene etter det vi kaller frontfagsmodellen. Det betyr i praksis at konkurranseutsatt industri setter seg ved forhandlingsbordet først, fordi norsk økonomi er avhengig av at lønnveksten holdes innenfor rammer som industrien kan tåle.


Frontfaget - hva er det?

Frontfaget består av Norsk Industri og NHO på den ene siden, og Fellesforbundet og LO på den andre siden. Partene forhandler seg fram til en økonomisk ramme. Det Norsk Industri og Fellesforbundet blir enige om legger sterke føringer for oppgjørene som følger i privat og offentlige sektor.

Forhandlinger etter frontfagsmodellen sikrer at lønnsutviklingen i Norge er tilpasset næringslivet som konkurrerer internasjonalt. I tillegg sikrer modellen at forskjellen på lønningene våre ikke blir for store.

Når Norsk Industri og Fellesforbundet har satt rammen starter forhandler i andre bransjer og sektorer.


Enighet, mekling og streik

Hvis partene ikke blir enige må den parten som bryter forhandlingene melde fra til Riksmekleren, som vil legge ned forbud mot streik eller lockout før partene har vært til mekling.

Når det har gått ti dager med mekling kan hver av partene kreve meklingen avsluttet innen fire dager. Denne fristen er absolutt for mekleren, og dette er grunnen til at vi snakker om å mekle på overtid etter midnatt den fjerde dagen.

Det er to veier til enighet mellom partene i et tariffoppgjør. Den enkleste er at forhandlingslederne har fullmakt til å tegne under avtalen «der og da». Mest vanlig er det at forhandlerne aksepterer løsningen og sender resultatet ut på uravstemning.

Den andre utgangen av meklingen er at partene ikke blir enige, og det blir streik fra arbeidsdagens begynnelse, vanligvis neste morgen.

Her kan du lese mer om streik og konflikt i et lønnsoppgjør. 

Her finner du ord og uttrykk knyttet til lønnsoppgjøret.