Lønnsoppgjøret på 1-2-3

Publisert

NHO-sjef Ole Erik Almlid i fbm lønnsoppgjøret 2021

NHO-sjef Ole Erik Almlid i fbm lønnsoppgjøret 2021.

Hovedoppgjør eller mellomoppgjør? Samordnet eller forbundsvist? Hva er frontfaget? Og hva skjer ved enighet, mekling og streik? Her får du en enkel oversikt over lønnsoppgjøret.

Annethvert år er det hovedoppgjør, og annethvert år er det mellomoppgjør. I et hovedoppgjør kan partene forhandle om alt i en tariffavtale, mens i et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn.

Et samordnet oppgjør betyr at den økonomiske rammen blir avtalt sentralt mellom hovedorganisasjonene NHO og LO.

Et forbundsvist oppgjør vil si at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden.

Lær mer om gangen i et tariffoppgjør

Her finner du ord og uttrykk knyttet til lønnsoppgjøret.


Frontfaget - hva er det?

Frontfagsmodellen er bærebjelken i den norske lønnsdannelsen. Frontfaget, som representerer konkurranseutsatt industri, omfatter norske eksportbedrifter som er utsatt for internasjonal konkurranse. Disse virksomhetene kan i mindre grad bestemme prisene på produktene. Lønnsdannelsen må derfor bidra til et kostnadsnivå som ikke avviker for mye fra våre handelspartnere for å sikre konkurranseevnen over tid. Dette skaper flere arbeidsplasser og en større økonomisk kake som kan fordeles mellom oss.

Les mer om frontfagsmodellen


Enighet, mekling og streik

Hvis partene ikke blir enige må den parten som bryter forhandlingene melde fra til Riksmekleren, som vil legge ned forbud mot streik eller lockout før partene har vært til mekling.

Når det har gått ti dager med mekling kan hver av partene kreve meklingen avsluttet innen fire dager. Denne fristen er absolutt for mekleren, og dette er grunnen til at vi snakker om å mekle på overtid etter midnatt den fjerde dagen.

Det er to veier til enighet mellom partene i et tariffoppgjør. Den enkleste er at forhandlingslederne har fullmakt til å tegne under avtalen «der og da». Mest vanlig er det at forhandlerne aksepterer løsningen og sender resultatet ut på uravstemning.

Den andre utgangen av meklingen er at partene ikke blir enige, og det kan da bli streik. 

Få mer informasjon om streik og konflikt i et lønnsoppgjør.