Enighet i NITO-overenskomsten

Publisert

Etter to dagers mekling har NITO og NHO med Riksmeklers hjelp kommet frem til enighet, og det blir ingen streik blant NITOs medlemmer.

– Det har vært krevende forhandlinger om en rekke temaer, men vi er fornøyde med å ha kommet frem til en enighet med NITO, sier Jon Claudi, forhandlingsdirektør i NHO.

NITO og NHO er enige om å skaffe et felles kunnskapsgrunnlag om hvilke erfaringer de lokale parter har med lokale lønnsforhandlinger.

Det er også enighet om å gjennomføre et utvalgsarbeid for å kartlegge virksomhetens praksis knyttet til tjenestereiser.

– NHO har strukket seg langt for å unngå at vi skulle ende i streik. Det er det siste bedriftene våre hadde trengt nå, sier Claudi.

Protokollen kan lastes ned her.