NHO Service og Handel går til lockout

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn

Lockout er absolutt siste utvei, sier NHO Service og Handel-sjef Anne-Cecilie Kaltenborn.

NHO og NHO Service og Handel har torsdag vedtatt å gå til lockout i den pågående konflikten med Norsk Sykepleierforbund (NSF).

- Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastingen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå overende. De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidariske med de som er tatt ut i streik, en streik som har vart i nesten tre uker. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.  

Sykepleierstreiken har nå pågått i tre uker, og flere av de syv bedriftene som er rammet av streiken risikerer å gå konkurs. Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet nå, sier hun.  

- Lockout er absolutt siste utvei, og vi beklager konsekvensene dette får for de som er rammet. Vi har strukket oss langt og snudd hver stein for å finne en løsning. Dessverre opplever vi at Sykepleierforbundet ikke viser noen vilje til å finne en reell løsning på konflikten, sier Kaltenborn. 

Kaltenborn understreker at både streik og lockout er lovlige og sterke virkemidler som må brukes med varsomhet. 

- Denne konflikten handler om vår mulighet til fortsatt å kunne forhandle våre egne tariffavtaler.  Det NSF i realiteten krever er at vi må forme våre tariffavtaler etter samme lest som kommunal sektor. I tillegg er det faktisk slik at sykepleiere i våre bedrifter har en høyere gjennomsnittslønn enn sykepleiere i kommunene, sier Kaltenborn.  

- I vår ble vi enige om et felles lønnsoppgjør for alle bransjer. Da kan vi ikke la Sykepleierforbundet få gjennomslag for et krav om at en gruppe på 500 ansatte skal få spesialbehandling, når vi allerede har landet en løsning for en halv million andre arbeidstakere. Det vil utfordre systemet for lønnsdannelse i Norge, som det er bred oppslutning om både blant arbeidsgiverne og arbeidstakerne, sier Kaltenborn.  

- Selv om konflikten nå går over i en annen fase, håper vi fortsatt å kunne finne en løsning, sier hun.  

Syv bedrifter har så langt vært rammet av konflikten, og 55 sykepleiere er tatt ut i streik. Med den passive lockouten som NHO og NHO Service og Handel besluttet i dag, vil samtlige 65 bedrifter på denne overenskomsten bli berørt. Totalt vil 501 sykepleiere organisert i NSF omfattes av lockouten. 

Overenskomsten er mellom Sykepleierforbundet på den ene siden og NHO Service og Handel og Abelia på den andre siden 

Varselet om lockout vil bli mottatt av NSF  i dag. Lockouten trer i kraft onsdag 21. november. 

For pressehenvendelser, ring NHOs pressetelefon på 480 22 800. 

Er du medlem i NHO og har spørsmål om konflikten, ring tarifftelefonen på 917 10 213

Følgende bedrifter er omfattet av lockouten:  

 • Alarmsentral, Aleris Omsorg AS 
 • Austevoll Hjemmetjeneste, Aleris Omsorg AS 
 • Austevoll Sykehjem, Aleris Omsorg AS 
 • Avd. Lambertseter Sykehjem, Aleris Omsorg AS 
 • Hjemmetjenester, Aleris Omsorg AS 
 • Kantarellen Bo- og Servicesenter, Aleris Omsorg AS 
 • Omsorg Nordstrand, Aleris Omsorg AS 
 • Respiratorteam Midt, Aleris Omsorg AS 
 • Risenga Bo- og omsorgssenter, Aleris Omsorg AS 
 • Uranienborghjemmet, Aleris Omsorg AS 
 • Avd. Oslo/Hoved, Asor Helse AS 
 • Maribu Sykehjem, Attendo Maribu AS 
 • Marie Treschows Sykehjem, Attendo Maribu AS 
 • Avd. Paulus Sykehjem, Attendo Omsorg AS 
 • Avd. Rødtvet Sykehjem, Attendo Omsorg AS 
 • Avd. Romsås Sykehjem, Attendo Velferd AS 
 • Boganes Sykehjem, Attendo Velferd AS 
 • Avd. Oslo, Doro Care AS 
 • Avd. Gaustad Hotell, Eurest AS 
 • Haukeland Pasienthotell, Eurest AS 
 • Ullevål Pasienthotell, Eurest AS 
 • Zefyr Pasienthotell, Eurest AS 
 • Fagertun Trygt og Trivelig AS 
 • Avd. Behandlingstunet Fetsund, Frelsesarmeen 
 • Avd. Ensjøtunet, Frelsesarmeen 
 • Avd. Gatehospitalet, Frelsesarmeen 
 • Avd. Hveita Dagsenter, Frelsesarmeen 
 • Avd. Stavanger, Frelsesarmeen 
 • Avd. Tønsberg, Frelsesarmeen 
 • Hovedkvarter, Frelsesarmeen 
 • Frelsesarmeens Rusomsorg Avd Fyrlyset 
 • Furukollen Psykiatriske Senter AS 
 • Godthaab Helse og Rehabilitering 
 • Grefsenhjemmet 
 • Heimta AS 
 • Helse & Sikkerhet SA 
 • Avd. Bøn sykehjem, Helseforetaket lncita AS 
 • Avd. Valstad Sykehjem, Helseforetaket lncita AS 
 • Avd. Wenger Gård, Helseforetaket lncita AS 
 • Hvalheim Bo og Servicesenter AS 
 • Høyenhall Helse og Rehabilitering AS 
 • Avd. Kirurgi Hobøl, Medi 3 Ringvoll klinikken AS 
 • Avd. Kirurgi Oslo, Medi 3 Ringvoll klinikken AS 
 • Opptreningssenteret i Finnmark AS 
 • Nord-Norges Kurbad AS, Rehabiliteringssenteret 
 • Ringen Rehabiliteringssenter AS 
 • Avd. Oslo, SOS International AS 
 • Avdeling Kongsberg, Stamina Helse AS 
 • Avd. Oslo og Akershus, Stiftelsen Amathea 
 • Amathea Agder 
 • Amathea Buskerud 
 • Amathea Hedmark og Oppland 
 • Amathea Hordaland og Sogn og Fjordane 
 • Amathea Nordland 
 • Amathea Troms og Finnmark 
 • Amathea Trøndelag 
 • Administrasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen 
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø 
 • Nordtun HelseRehab, Stiftelsen Nordtun HelseRehab 
 • Villa Skaar Jevnaker AS 
 • Villa Skaar Sylling AS 
 • Villa Skaar Vestfossen AS 
 • Vår Frue Menighets Aldersboliger 
 • Åstveit Helsesenter AS 
 • Norlandia hjemmeomsorg AS Hjemmesykepleie 

>> Spørsmål og svar om streik og lockout 

>> Les mer om streik og konflikt på ARBINN