Vekterstreiken trappes opp

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn

- Det er for oss vanskelig å forstå at forbundene ikke ser alvoret i den situasjonen bedriftene står i, sa administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, da streiken var et faktum.

85 nye vektere tas ut i streik fra Norsk Arbeidsmandsforbund fra og med lørdag 28. november. Totalt 2373 vektere vil da være i streik.

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) tar ut ytterligere 85 vektere ansatt i Securitas AS, Avarn Security AS og Securitas Transport Aviation Security AS fra og med lørdag 28. november.   

Streiken har pågått siden 16. september.

- Vi beklager sterkt belastningen denne arbeidskonflikten har for de som er avhengig av vektertjenester, både i det offentlige rom og privat, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

NAF har valgt å fortsette streiken med over 2000 vektere i konflikt, mens Parat har kommet til enighet med NHO Service og Handel.


FAKTA OM BRANSJEN:


Sikkerhetsbransjen sysselsetter ca 10 000 personer over hele landet. Sikkerhetsbransjen inkluderer blant annet vektertjenester, teknologi og alarmsentraler.
Bransjen er i hovedsak organisert i NHO Service og Handel på arbeidsgiversiden, og i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF, i LO) og PARAT (i YS) på arbeidstakersiden. Bransjen er regulert gjennom Lov om vaktvirksomhet av 1988.

NHO Service og Handel har opprettet en egen beredskapstelefon: 917 10 213.

Les mer om lønnsoppgjøret hos NHO Service og Handel

Les også om lønnsoppgjøret på nho.no