NHO

Innhold

Vekterstreiken fortsetter etter mekling

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn

- Det er for oss vanskelig å forstå at forbundene ikke ser alvoret i den situasjonen bedriftene står i, sa administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, da streiken var et faktum.

Dagens tvungne meklingen mellom partene i vekterstreiken; NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund og PARAT førte ikke fram. Dermed fortsetter streiken som nå har pågått i en måned.

- Vi har kommet arbeidstakersiden i møte på deres hovedkrav, og tilbudt gode lønnstillegg, tilsvarende det andre grupper har sagt ja til, sier adm. direktør i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn.

- Sikkerhetsbransjen ble tidlig truffet av korona-krisen, og de er fortsatt blant de hardest rammede bransjene nå i høst, med rundt 1000 ansatte permittert. Med dette som bakteppe er det veldig trist at konflikten nå fortsetter. Arbeidstakersiden kan ikke ignorere den situasjonen samfunnet og sikkerhetsbransjen står i, sier Kaltenborn.

- Vi beklager sterkt belastningen denne arbeidskonflikten har for de som er avhengig av vektertjenester, både i det offentlige rom og privat, sier Kaltenborn.

Etter opptrapping 14. oktober er 2.169 vektere i streik.

Konflikten har vart siden 16. september.

Telefonnr til vår beredskapstelefonen er 917 10 213.


FAKTA OM BRANSJEN:


Sikkerhetsbransjen sysselsetter ca 10 000 personer over hele landet. Sikkerhetsbransjen inkluderer blant annet vektertjenester, teknologi og alarmsentraler.
Bransjen er i hovedsak organisert i NHO Service og Handel på arbeidsgiversiden, og i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF, i LO) og PARAT (i YS) på arbeidstakersiden. Bransjen er regulert gjennom Lov om vaktvirksomhet av 1988.

Ny mekling i dag

Norsk Arbeidsmandsforbund, Parat og NHO Service og Handel ble innkalt til gjenopptakelse av meklingen for vekteroverenskomsten i dag, fredag 16. oktober kl. 10.00.

Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) valgte å gå til streik etter mekling på overtid med NHO Service og Handel natt til onsdag 16. september.

- Vekterbransjen leverer i stor grad tjenester innen både kultur- og reiseliv, samt innen luftfart. Disse bransjene sliter nå, og flere vaktselskap er nå i gang med oppsigelser. Dette er rammen omkring dette oppgjøret, og det er for oss vanskelig å forstå at forbundene ikke ser alvoret i den situasjonen bedriftene står i, sa adm. dir. i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, da streiken var et faktum.

- Å gå til streik når 1000 kollegaer er permittert og mens mange mister jobben er umusikalsk. Ingen av oss vet hvordan situasjonen i samfunnet og i vekterbransjen er neste år, og den usikkerheten synes ikke arbeidstakersiden å ville ta innover seg, sa Kaltenborn.

NHO Service og Handel har opprettet en egen beredskapstelefon: 917 10 213.

Les mer om lønnsoppgjøret hos NHO Service og Handel

Les også om lønnsoppgjøret på nho.no

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: