Konsernsjef i Yara Svein Tore Holsether er innstilt som ny president i NHO

Publisert

NHOs valgkomite har innstilt Svein Tore Holsether (48) som norsk næringslivs hovedtillitsvalgt. Holsether er konsernsjef i Yara. Han er innstilt til å overta etter Arvid Moss, som har hatt presidentvervet siden 2017. Det formelle valget blir gjort av NHOs generalforsamling 8. juni 2021.

Holsether har lang erfaring fra norsk næringsliv. Han har vært konsernsjef i Yara siden 2015.

- Valgkomiteen har lagt vekt på Holsethers brede industrierfaring, ikke minst internasjonalt med styrkingen av Yaras globale markedsposisjon de senere årene. Han har engasjert seg i internasjonale fora for å bidra til bærekraftig utvikling og er sterkt engasjert i å oppnå lavere klimautslipp og grønn omstilling, sier valgkomiteens leder Tor Arnesen.

Holsether var tidligere konsernsjef i SAPA og han var mange år i Orkla og Elkem. Han har økonomiutdannelse fra University of Utah i USA.

- Holsether har et godt innblikk i den norske samarbeidsmodellen, og han har en egen evne til å bygge gode relasjoner til mennesker på alle nivå. Valgkomiteen mener Holsether vil være en samlende leder for NHOs styre, og vil fortsette Moss’ gode innsats, sier Arnesen.

NHO-presidentens viktigste oppgave for norsk næringsliv er å støtte og utfordre NHOs administrasjon i arbeidet med ambisjonene og politikken i NHOs veikart for fremtidens næringsliv. Veikartet viser Norges vei ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet.

- Det er en ære å bli innstilt som president i NHO. Næringslivet spiller en avgjørende rolle i den grønne omstillingen og jeg brenner for å løfte fram alle de små og store bedriftene som skaper verdier for samfunnet som helhet. Jeg mener Norge kan stå overfor en grønn gullalder etter pandemien, dersom vi klarer å jobbe på tvers av bransjer, sier Svein Tore Holsether.

Valgkomiteens innstilling til visepresident og styremedlemmer vil bli presentert senere.