LO og NHO jobber sammen for en mer bærekraftig utvikling

Bilde av representanter for LO og NHO foran FN-bygget i New York

Fra venstre: Katarina Sætersdal fra NHO og Kathrine Fauske og Anne-Beth Skrede fra LO under FNs møte om bærekraftsmålene 9. - 19. juli i New York.

Hvert år måles og diskuteres det hvor langt verden har kommet for å nå FNs mål for 2030 for en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Utenriksdepartementet inviterte i år NHO og LO, sammen med NGOer og universitetet i Oslo, til å delta i den norske delegasjonen til FNs høynivå-møte om bærekraftsmålene. 

For NHO og LO angår de fleste av bærekraftsmålene medlemmene, men målene knyttet til anstendig arbeid, antikorrupsjon, klimaendringer, likestilling og ulikhet er av særlig interesse.

Under FNs høynivåmøte fikk både NHO og LO representere Norge ved å være talspersoner under plenumssamlingene.

LOs Anne-Beth Skrede, holdt Norges innlegg under gjennomgangen av mål 8 "Anstendig arbeid og økonomisk vekst". Innlegget koblet Parisavtalen, klimamål og just transition (rettferdig omstilling) til anstendig arbeid.

Katarina Sætersdal fra NHO holdt Norges innlegg under bærekraftsmålet om redusert ulikhet (mål 10), og pekte på at høy grad av likhet og gode velferdssystemer tar vare på de med lavest inntekt i Norge. Likevel går  utviklingen i feil retning, og vi ser at ulikhetene øker. Økt ulikhet kan føre til tap av tillit. Mål 8, med anstendig arbeid, sosial dialog og sentrale lønnsforhandlinger, er fundamentalt for å ha fortsatt liten ulikhet.

Under plenumsgjennomgangen av status for prosessen for å nå 2030-målene, holdt LOs Kathrine Fauske innlegget på vegne av internasjonal fagbevegelse. Hun viste til at velferdsordninger, sosialt sikkerhetsnett og faglige rettigheter er nødvendig for oppnåelse av svært mange av bærekraftsmålene. 

Les innleggene her: