Årsmøte i NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Quality Grand Hotel Larvik

Bedriftsbesøk Quality Grand Hotel Larvik. Foto: NHO

12. april avholdt NHO Vestfold og Telemark Årsmøte. Denne gangen ble møtet avholdt på TEAMS

Olav Veum ble valgt til å lede årsmøtet og han styrte dette gjennom på en veldig god måte. Han minnet i starten møtedeltakerne om den situasjonen våre medlemsbedrifter står i, alt fra at noen har veldig gode tider til at vi har medlemmer som sliter med å få sunn og god drift. Han pekte på høyt kostnadsnivå, økte energipriser, svak kronekurs, høye renter og svak kronekurs. Uforutsigbarheten som råder er uvanlig, det virker som at forståelsen for å skape før man fordeler ikke har like godt feste hos myndighetene. I denne sammenheng minnet han møtedeltakerne på at NHO er viktigere enn noen gang, både regionalt og nasjonalt. Det er viktig at vi nå står sammen og bruker kreftene på å få frem at bedriftseiere er gode samfunnsbyggere som skaper verdier for samfunnet.

Salg og markedsarbeid 2022

Gjennom hele året har NHO Vestfold og Telemark hatt sterkt fokus på å få både flere og mer fornøyde medlemmer, helt i tråd med NHOs overordnede strategi.

Ved utgangen av 2022 hadde NHO Vestfold og Telemark 2210 medlemsbedrifter med totalt 37 531 årsverk.

Her er noen av våre nye medlemmer i 2022:

Foyngården Drift AS, 71 ansatte, NHO Reiseliv

Grand Hotel Larvik AS, 73 ansatte, NHO Reiseliv

Rema 1000, Herøya, 14 ansatte, NHO Service og Handel

Rema 1000, Hovenga, 20 ansatte, NHO Service og Handel

Acrylicon Industrigulv AS, 27 ansatte, BNL/EBA

Zimmer & Peacock AS, 31 ansatte, Abelia

Årsmeldingen forteller om det medlemsarbeidet, politikk og arbeidet som er gjort på arbeidsgiverservice. Regiondirektøren knyttet kommentarer til Årsmeldingen og jobben som legges ned. Hun viste til at Christina Kile, som har hatt ansvar for markedsføring og salg nå er ansatt i NHO Geneo og at vi allerede har erstatteren på Plass, Kjetil Tidemannsen starter opp 1. juni. Tallene for regionen i året som har gått er veldig bra og vi skal fortsette å strekke oss for å få enda flere til å bli en del av NHO felleskapet gjennom medlemskap. Helene Naper fortalte om alt arbeid som legges ned på «arbeidsgiveriet» hun er travelt opptatt med saker for våre medlemmer. Helene var opptatt av alle de hyggelige besøkene ute blant medlemmene til tross for at det ofte er alvorstynget arbeid hun bistår medlemmene med.
Børre fylte på med å forklare hvordan NHO Vestfold og Telemark jobber for politisk gjennomslag. Hege og Børre har veldig tett dialog med beslutningstakere lokalt, regionalt og nasjonalt. Jevnlige møter og relasjoner gjør at vi får stilt de riktige spørsmålene enten i kommunestyre eller i stortinget, at kronikkene kan skrives og medlemmene få bistand når behovet for å møt politikere er til stede. Årsmøtet godkjente Årsmeldingen og ba om at Regiondirektøren takket ansatte for godt og viktig arbeid gjennom året som har gått.

 

Steven Foss la frem valgkomiteens innstilling, en innstilling. De foreslåtte ble enstemmig valg og nytt styre er;

Lars Fredrik Bakke – Wood, fortsetter som styreleder
Olav Veum – AT Skog, nestleder
Lene Vesterlund - Kongsberg
Jan Fredrik Carlsen – Optime Subsea
Toril Krosvollen Thorsen – SMS Hotell AS
Dag Arne Nilsen – Murermester Dag Arne Nilsen
Hege Grytnes Støldal – DNB (ny i styret)
Anette K. Haldorsen – European Helikopter Center (ny i Styret)
Stig Går Andresen – Bemanningsbyrået (ny i styret)

Olav Veum ønsket nye styremedlemmer velkommen og takket valgkomiteen for godt arbeid med å få inn nye dyktige representanter. Valgkomiteen, som i tillegg til Steven Foss (Fosstech,) har bestått av Ellen Dahler Tuset (Kongsberg Maritime,) Stig Lindahl (Torp Sandefjord Lufthavn,) Morten Olav Dyrud (Dyrud Elektro,) ble gjenvalgt.

Avslutningsvis takket møteleder av de 3 som nå går ut av styret, David Verdu, Merete Olsen og Elin Tufte Johansen. De har alle bidratt med innsikt og kompetanse og gjennom godt samarbeidsklima styrket NHOs arbeid i regionen.

 

Litt om våre nye styremedlemmer;

  • Anette Kruhaug Haldorsen (39) bor på Husøy (Tønsberg)

Hun er daglig leder ved European Helicopter Center (EHC), det har hun vært siden 2015.
EHC er Europas største helikopterskole, EHC er 30 år nå i 2023!
EHC er medlem i NHO Luftfart
Anette Kruhaug Haldorsen har også bakgrunn som journalist, kommunikasjonsrådgiver og markedssjef.
Hun brenner for gode rammevilkår for luftfarten, og ikke minst viktigheten av Torp Lufthavn for vårt lokale næringsliv.  

 

  • Stig A. Gåre Andresen er til daglig medeier, daglig leder og operativ rådgiver i Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark AS. De driver primært med rekrutteringstjenester til faste stillinger samt utleie av personell. Stig har jobbet med dette siden 2008. Tidligere har han bl.a. jobbet med salg og salgsledelse i IT-sektoren i Oslo.
    Han er bosatt i Skien, er gift og har to barn. Er utdannet på Varehandelens Høyskole. Sitter for øvrig i styret i noen mindre selskap og har tidligere bl.a. vært styremedlem i Grenland Næringsforening.

 

 

  • Hege Grytnes Støldal Hege Grytens Støldal bor i Horten.
    Hun er regionbanksjef i DNB med ansvar for bedriftsmarkedet i region Østlandet Sør som består av Vestfold og Telemark og i tillegg Buskerud og Østfold. Hege har hatt denne stillingen siden 2020. Før det var hun banksjef bedriftsmarkedet i Vestfold i 5 år og har til sammen 23 års erfaring fra bank med næringslivskunder.
    Hege representerer Finans Norge og har allerede vært assosiert medlem av styret en tid.

  

De nye styremedlemmene ble tatt varmt imot av Årsmøtet og vi ser frem til å jobbe sammen til det beste for medlemmene i regionen.