NHO

Innhold

NHO Vestfold og Telemark

Siste nytt fra NHO Vestfold og Telemark:

 1. Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

  Folkemøte: Hva gjør politikerne for næringslivet?

  NHO Vestfold/Telemark og Varden arrangerer åpent valgmøte på Kafe K i Porsgrunn der du kan høre både bedriftsledere og politikere.

 2. Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

  95 lærekontrakter på 8 dager

  Det lønner seg å jobbe tett og tverrfaglig i samme hus. Nå har 661 av årets søkere fått lærekontrakt og kun 126 søkere mangler plass. De er alle kontaktet og vil få hjelp utover høsten til å finne et skole- eller lærested som passer dem.

 3. Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

  Ut av siloene - til glede for lærebedrifter og lærlinger

  Når en ungdom er ferdig på skolen, og trenger læreplass i bedrift for å fullføre utdanningen, er mange fagfolk involvert. De jobber i ulike lokaler i ulike deler av fylket, men ikke nå. I år jobber de sammen, bokstavelig talt!

Arrangementer

 1. 28. august 2019,

  Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Langbrygga 7, Skien

  De ansattes helse. Ditt problem?

  Størsteparten av sykefraværet og produksjonstapet i Norge skyldes muskel- og skjelett- og lettere psykiske plager. Alle opplever helseplager og vanskelige perioder i livet. Hvordan vi blir møtt av leder og kollegaer påvirker egen tro på mestring, og blir dermed avgjørende for om man velger å bli hjemme eller komme på jobb.

 2. 30. august 2019,

  Kantinen i Kunskapsverkstedet på Klosterøya, Uniongata 18, 3732 Skien

  Gå for næringslivet i Grenland!

  Grenland Næringsforening og NHO Vestfold og Telemark ønsker velkommen til Gå for næringslivet fredag 30. august kl. 08.15 til 10.30.

 3. 2. september 2019,

  Torp Hotel (tidl. Sandefjord Motor Hotel)

  Hvordan sikre innbyggere i Vestfold og Telemark de beste helsetjenestene?

  Hvordan kan vi gjennom et godt offentlig - privat samspill løse behovene i dagens og morgendagens velferdssamfunn?

Som medlem i NHO og en landsforening for din bransje har du tilgang på advokathjelp, rådgiving, rabatterte kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.