Hvordan sikre nok strøm til næringslivet?

Publisert

Kraftløftet møte i Sandefjord

Foto: fra venstre: Irene Bordier Haukedal (LO), Ingebjørg Tollnes (Sandefjord Næringsforening), Terje Lien Aasland (Energiminister), Kristin Saga (NHO) og Tore Hansen (Larvik Næringsforening). Foto: Sandefjord Næringsforening

Energiminister Terje Aasland sparket i gang møte i Sandefjord tidlig mandag morgen.

Mye energi fra scenen da ministeren mandag morgen innledet kraftmøtet, med 160 mennesker fra politikk og næringsliv i salen.

Lagspill

For å lykkes må vi ha med oss kommuner og regionalt næringsliv. Kommunene har vetorett gjennom plan- og bygningsloven, og er den viktigste arealforvalteren i Norge. Energiministeren oppfordret kommuner og næringslivet om å spille på lag regionalt. Kommunene kan utforske mulighetene. Vindkraftpotensiale er stort med skånsom utbygging, og her spiller lokale politikere en avgjørende rolle når nødvendige utredninger gjennomføres. 

Alliansebygging

Mange umodne prosjekter står på vent, 17 000 MWh i kø. Å bygge vind på land gir fornybar energi raskt og billig, og inntekter til kommunene. Terje Aasland sa videre at han er glad for at Kraftløftet mellom LO og NHO er i gang, for vi trenger allianser.

 

Kortreist Kraft 

Statnetts anslag viser at dagens nett er fullt. Det gir store konsekvenser. Arbeidsplasser står på vent på grunn av kø, og mye står på spill. Sverre Gotaas, Herøya industripark, er tydelig på at løsningen på kort sikt er vind, vann og sol. Han oppfordrer politikerne til å tilrettelegge slik at det kan bygges her nå, i vår region. Norges sterkeste prosessindustrimiljø trenger kraft  for å sikre fremtidens grønne arbeidsplasser og kompetanse. 

Ingen tvil om at det må bygges mer nett raskere, og nettet må utnyttes maksimalt. Kraftmøtet ga oss innsikt om hvor viktig effektoppgraderinger av vannkraften er, i tillegg til sol og vind, som kan løse kraftkrisen på kort sikt. Forventningen rundt solkraft er stor, men også her handler det om politisk tilrettelegging, slik at overskuddsstrømmen brukes rasjonelt, for å ta i bruk tiltrengt fornybar kraft, og gode rammevilkår må til, raskt.

Økt kraftproduksjon og mer nett raskt

Dag Freddy Henriksen, Matbørsen, fortalte om spennende planer og utvidelse av bedriften. Men større produksjon og utbygginger krever mer strøm. 200 arbeidsplasser kan forsvinne ut av Vestfold, hvis ikke Matbørsen får nok strøm.  

Kraftprodusenter med planer i vår region

Hydro Rein holdt innlegg sammane med Fritzøe Energi, og vi fikk høre om muligheter for kortreist fornybar energi i regionen. FredOlsen Renewables holdt innlegg om hvordan de kan bidra til gode prosesser når kommunene setter i gang med grundige utredninger. Konsernsjef Jens Staff, Skagerak Energi, fortalte om solprosjektet i Lågendalen, satsing på biogass og effektivisering av vannkraften. Nettselskapet Lede må bygge ut kapasiteten, og det haster å få til oppgradering og digitalisering av nettet. Staff forventer en effektivisering av behandling av søknader. Det tar ca 1 år å få en saksbehandler som behandler konsesjon, og det går utover planlagte investeringer. Han ba om en holdningsendring, for at vi og de som kommer etter oss skal få det bedre. -Vi må alle heie på nye fornybarprosjekter, sa Staff til stor entusiasme i salen.

Mer aksept for fornybar energi

  • Fremtidsrettet arealforvaltning handler om å veie opp ulike interesser opp mot hverandre. Politikere møtte bedriften EverZink i debatt ledet av Unni Strømstad fra NHO. Lene Westgaard Halle trakk frem enigheten på Stortinget, og at vi må handle sammen. Vi er kjempestolt over Google etableringen i Skien, sa Jørn Inge Næss, som fort kom inn på behovet for kjernekraft. For å få til det grønne skiftet. Temperaturen i strømdebatten steg.

-Diskuter plassering og radioaktivt avfall. Folk vil ikke ha det, kjernekraft er en avsporing av debatten, sa en engasjert energiminister. 

 

Ordfører i Sandefjord kommune, Bjørn Ole Gleditsch oppsummerte tilslutt møtet med følgende ord:

  • Vi trenger mer innsikt om hvordan møte kraftunderskuddet som kommer om noen få år.
  • Vi trenger å få gitt mer informasjon til lokale politikere og innbyggere.
  • Vi trenger bedre rammebetingelser for å stimulere og tilrettelegge.
  • Vi må finne egnede arealer!
  • Vi må lytte til næringslivet og handle sammen -vi har en jobb å gjøre!