Regiondirektør Kristin Saga, NHO Vestfold og Telemark Regiondirektør Kristin Saga. Foto: NHO

Kommentarer til Statsbudsjettet fra NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Det er positivt at regjeringen har lyttet til alle innvendingene fra forrige budsjettforslag.  

Vi ser at regjeringen følger opp med penger til E134, noe som næringslivet i vår region vil se som positivt. Her har regjeringen lyttet til alle innspillene fra næringslivet og regionene som står samlet bak kravene om store utbedringer av denne interregionale stamveien. I en tid hvor det offentlige har bremset kraftig opp i bygg- og anleggsanbudene og satt viktige prosjekter for utvikling på vent, er det bra at dette prioriteres og at utbedringene kan starte opp allerede neste år.  

Regjeringen foreslår også lettelser i formueskatt på næringsbygg, bl.a. distrikts hotell m.m. Dette vil slå positivt ut for noen av våre medlemsbedrifter som opplever at denne skatten hindrer utvikling og modernisering.  

Fjerning av høyprisfradraget for kraft legger til rette for at næringen kan investere i vannkraft. Dette vil bidra positivt i det grønne skiftet hvor industrien og bedriftene reduserer klimautslippene og skaper nye arbeidsplasser.  

Vi hadde trodd at regjeringen virkelig ville gjøre alvor av at den midlertidige ekstra skatten på kompetanse bare var midlertidig. Mange av våre medlemmer rammes tungt av denne ekstraskatten og den gjør det vanskeligere for våre verdensledende bedrifter å konkurrere med internasjonale industrikonkurrenter. Den lille reduksjonen de foreslår i år, med å øke innslagspunkt til 850 000 (i fjor 750 000,) er for lite og vi håper stortinget fjerner denne ekstraskatten helt.  

Det er stor enighet om viktigheten av å fortsette utbyggingen av Vestfoldbanen. Her står næringslivet sammen med LO og kommunene i Vestfold og Telemark, vi er enige om at utbyggingen må fortsette. Vi er samlet i kravet om 2 tog i timen til Skien. Det er derfor skuffende at regjeringen ikke følger opp et av regionens viktigste samferdselsprosjekter med friske penger til utredning og utbygging. Strekningen Stokke – Sandefjord må prioriteres og vi har et håp om at Stortinget bidrar til det så raskt som mulig.