Nå har 50 konsern inngått avtale med Ringer i vannet

logoer

Umo Restaurants AS og Veidekke signerte avtaler som åpner muligheter for svært mange mennesker som har hull i CV-en og som får sjanse på fast jobb.

Fra venstre: HR-direktør Anne Thorbjørnsen, konsernsjef Arne Giske og Veidekke og regionsansvarlig for Ringer i vannet Harald Johansen i NHO Service og Handel.

Fra venstre: HR-direktør Anne Thorbjørnsen, konsernsjef Arne Giske og Veidekke og regionsansvarlig for Ringer i vannet Harald Johansen i NHO Service og Handel.

Veidekke ASA er morselskapet til Veidekke Entreprenør AS og Veidekke Industri AS. Disse har til sammen mer enn 100 avdeling spredt ut over hele Norge

#205

Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel) og Jon Sandnes (BNL). (Foto: Baard Fiksdal).


- UMOE Restaurants og Veidekke er betydelig aktører i sine bransjer og vil være fantastiske samarbeidspartner for Arbeids- og inkluderingsbedrifter og Ringer i vannet. Konsernene vil få stor glede av Ringer i vannet som rekrutteringsmetode og være en viktig inngangsport til arbeidslivet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn og Jon Sandnes, som er ledere av henholdsvis NHO Service og Handel og Byggenæringens Landsforening (BNL).

Tilbyr opplæring

UMOE Restaurants AS tilbyr opplæringen som finner sted i bedriftene. UMOE Restaurants har utviklet en bærekraftstrategi som omhandler flere ting, og hvor det å kunne ta samfunnsansvar står sentralt. UMOE vil nå invitere et knippe restaurantsjefer, som de vet brenner for denne måten å rekruttere på, til å tegne lokale avtaler og være de som går foran og åpner opp for et bredt samarbeid. UMOE er klare på at de vil ha hånden på rattet i forhold til utrulling og inngåelse av avtaler.

1.500 får jobb

Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi som årlig gir over 1.500 med hull i CV-en fast jobb hos medlemsbedrifter i NHO. Tjenesten er kostnadsfri for medlemmer av NHO.

Mer om ordningen

Skole på byggeplass

Også Veidekke er meget opptatt av Ringer i vannet som blir en del av konsernets engasjement og samfunnsansvar. Veidekke jobber blant annet aktivt for å utdanne fagarbeidere innenfor betong- og tømrerfaget, og har i flere år kjørt prosjektet "Skole på byggeplass", som er for personer som ikke har fullført VGS. Veidekke har suksess med dette og erfaringene kan videreføres i Ringer i vannet.