SINTEF-rapport: CO2-håndtering i Norge kan gi titusenvis av arbeidsplasser

Publisert

Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen

Nordsjøen kan bli et verdifullt CO2-lager. (Illustrasjonsfoto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass).

Fangst og lagring av CO2 gir store industrielle muligheter for norske bedrifter, og kan skape opptil 70 000 nye jobber frem mot 2050, viser ny studie fra SINTEF.

Studien viser de industrielle mulighetene som en satsing på CO2-håndtering, blant annet gjennom etablering av fullskalaprosjektet for CCS (Carbon Capture and Storage) i Norge, vil kunne gi frem mot 2030 og 2050.

Les rapporten: Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved storskala CO2-håndtering i Norge

SINTEF har kommet frem til at en satsing på CCSkan skape 30 000 til 40 000 nye arbeidsplasser frem mot 2050, og med ringvirkninger kan det bli opptil 70 000 nye jobber. I tillegg vil konkurransekraften for opptil to hundre tusen eksisterende norske arbeidsplasser styrkes i et lavutslippssamfunn. 

Rapporten ser på muligheter for den norske prosessindustrien, og på Norge som vertsnasjon for industri, på hydrogenproduksjon fra naturgass med Nordsjøen som CO2-lager, og på potensialet for skipstransport og teknologiutvikling.

SINTEF har utredet disse spørsmålene i samarbeid med NTNU og på oppdrag fra NHO, LO, Norsk olje- og gass, Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi.

Disse seks organisasjonene mener Norge må satse på CO2-håndtering og gjennomføre fullskala-prosjektet – både som et bidrag til å nå krevende globale og nasjonale klimamål - og for å bevare og skape arbeidsplasser. Vi vil oppfordre politikerne til å gjennomføre forprosjektering av fullskala-prosjektet, slik at vi får et grundig og godt beslutningsgrunnlag for en investeringsbeslutning i 2019 eller 2020.

Rapporten viser at en satsing på CO2-håndtering i Norge kan
  • gi 6000 til 20.000 jobber innen CO2-håndteringsindustri og -teknologi
  • gi 25.000 til 35.000 jobber innen hydrogenproduksjon fra naturgass, halvparten av disse er nye jobber
  • styrke konkurransekraften til 80 000 til 90 000 eksisterende arbeidsplasser direkte
  • styrke totalt 160.000 til 200.000 arbeidsplasser med ringvirkninger
  • gjennom hydrogen-produksjon gi 25 000 sysselsatte i Norge i 2050. Et nordsjølager kan gi 35 000 direkte eller indirekte jobber samme år.

Vanskeligere å nå mål uten CCS

- De fleste scenarier, enten det er fra FNs klimapanel eller Det internasjonale energibyrået, viser at målet om å begrense den globale oppvarmingen godt under 2 grader både blir dyrere og vanskeligere - nesten umulig - å nå uten karbonfangst og -lagring, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da rapporten ble lansert på et frokostmøte onsdag.

Hun pekte også at det handler om å bygge fremtidig konkurransekraft for bedrifter og arbeidsplasser som allerede er her - i industrien, i olje- og gassvirksomheten, i leverandørindustrien og i maritim sektor.

- Og så handler det om å skape nye, grønne arbeidsplasser - på områder hvor vi allerede er sterkt posisjonert, hvor vi har fortrinn som kan utnyttes, hvor vi har sterke kompetansemiljø, og hvor vi har gode forutsetninger for å være først i verden.

English version: Industrial opportunities and employment prospects in large-scale CO2 management in Norway

Klassekampen: Drømmer om industrieventyr

E24: Fersk SINTEF-rapport om CO₂-rensing: Spår opptil 40.000 jobber

TU.no: Fangst og lagring av CO2 kan gi opptil 70.000 nye arbeidsplasser frem mot 2050