NHO og LO sammen om industri og klimaomstilling

Publisert

#205

Organisasjonene og lederne bak rapporten. Foran fra venstre: Peggy Hessen Følsvik (LO), Ole Erik Almlid (NHO), Stein Lier-Hansen (Norsk Industri), Ove Guttormsen (NELFO), Frode Alfheim (Industri og energi), Anniken Hauglie (Norsk olje og gass) og Jan Olav Andersen (El og IT-forbundet). Jørn Eggum i Fellesforbundet var ikke tilstede når bildet ble tatt. Foto: Anne Birgitte Hjelseth.

Energi- og industriplattformen viser de store mulighetene Norge har for å realisere våre industrielle ambisjoner, samtidig som vi når klimamålene for 2030 og bevarer og skaper arbeidsplasser som sikrer velferden i landet vårt. Rapporten sier også hva organisasjonene mener næringslivet trenger for å utløse dette potensialet hos bedriftene.

LO og NHO, med sentrale forbund og landsforeninger som Fellesforbundet, Industri Energi, El og It, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Energi Norge og Nelfo, har laget en rapport hvor de har samlet arbeids- og næringslivets interesser rundt en felles energi- og industripolitisk plattform.

Her kan du lese rapporten.

Se webinar fra lansering av  rapporten med blant annet olje- og energiminister Tina Bru og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

- Norge som energi- og industrinasjon står ved et veiskille. Klima- og energiomstillingen skyter fart, og det innebærer både muligheter og utfordringer for Norge. Fremtidens verdiskaping, arbeidsplasser og eksport avhenger av at vi nå tar riktige og kloke valg, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Det ligger et stort potensial for sysselsetting og arbeidsplasser i de industrielle ambisjonene i denne plattformen. Norsk arbeidsliv kjennetegnes av et generelt høyt kompetansenivå. Vi har fagarbeidere i verdensklasse. Tilgang på riktig kompetanse en forutsetning for å lykkes med ny industrisatsing og klimaomstilling, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Organisasjonene etterlyser et krafttak der følgende må stå sentralt:

  • Ambisjonsnivået i energipolitikken fremover må stimulere til en ambisiøs industrisatsing. Dette krever forsterking og opprusting av kraftnettet, økt fornybar kraftproduksjon – vind, vann og sol – og nye grep og virkemidler for energieffektivisering.
  • Tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser er ett av norsk industris fremste konkurransefortrinn. Politikken må ta høyde for at utviklingsbanen for kraftetterspørsel ender på de høye anslagene i NVEs og Statnetts analyser. Rikelig krafttilgang er en avgjørende forutsetning for at mange industrielle initiativer skal bli realisert.
  • Videreutviklingen av et sikkert og effektivt norsk kraftsystem må baseres på prinsipper om bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men må gi reell mulighet til at produksjonen kan oppskaleres i forhold til etterspørselen og at utviklingen av kraftnettet kan skje raskere enn det som er mulig i dag.
  • Vellykket klimaomstilling og ambisiøs industrisatsing krever en helhetlig elektrifiseringsstrategi som kobler industrielle muligheter, klimamål og utbedringer i kraftsystemet.