Forenklinger i regelverket for utestasjonerte i AFP-ordningen

Publisert

Eldre kvinner snakker i mobil mens hun går med en koffert.

Endringene i reglene trådte i kraft den 1. juli 2022. Foto: Getty Images

Har bedriften ansatte som utfører arbeid utenlands? Da er det verdt å merke seg at det har kommet nye og forenklede regler i AFP-ordningen.

Det er nye regler om hvilke arbeidstakere som omfattes av hovedregelen, og hvilke som omfattes av reglene for utestasjonerte arbeidstakere. Endringene innebærer at flere vil omfattes av hovedregelen.

Bedrifter med ansatte som har vært behandlet som «utestasjonerte» etter reglene som gjaldt til og med 30. juni 2022, vil motta brev fra Fellesordningen hvor det bes om tilbakemelding om hvorvidt disse arbeidstakerne er omfattet av ny hovedregel. 

I tillegg blir kravet til medlemskap i folketrygdens pensjonsdel obligatorisk for alle arbeidstakere, både etter ny hovedregel og etter nye utestasjoneringsregler.

Endringene i reglene trådte i kraft den 1. juli 2022.

Vi minner om at det fortsatt er slik at arbeidstakere som ansees som utestasjonerte, først vil være omfattet av AFP-ordningen hvis bedriften har søkt og fått godkjent en utestasjoneringssøknad til Fellesordningen. 

Du kan lese mer om endringen og oppdaterte vedtekter på Fellesordningen sin hjemmeside

Fellesordningen har også lagt ut informasjon om gjenopptak av enkelte gamle saker. Alle berørte vil bli kontaktet direkte.