Samarbeid om fremtidens velferdssamfunn

Store samfunnsutfordringer som klima, eldrebølge og inkludering av mennesker som av ulike grunner er utenfor arbeidslivet, krever samarbeid mellom næringslivet og offentlige myndigheter for å løses. Samarbeid er aldri feil. Det har vi lange tradisjoner for i Norge.

Offentlig sektor blir bedre av å la seg utfordre av private aktører. Private aktører blir bedre når det offentlige stiller krav og driver en aktiv kontraktsoppfølging. Det er samspillet mellom offentlig og privat sektor som gjør en forskjell.

Folks konkrete behov fortjener å være i fokus. Det bygger legitimitet og troverdighet og legger grunnlag for nye løsninger, tjenesteinnovasjon og næringsutvikling.

Konkurransen som skapes i et marked gir grunnlag for fornyelse og nyskaping av produkter og tjenester. Men konkurransen må reguleres slik at den fungerer godt.