NHOs SMB-forum

NHOs SMB-forum er et rådgivende organ for NHOs styre og administrasjon i saker som berører mindre bedrifter.

Publisert 02.01.18

NHOs SMB-forum består av ni ledere for mindre bedrifter som representerer ulike bransjer fra hele landet.

Medlemmene skal bidra i utformingen av NHOs politikk slik at NHO i sitt arbeid mot politikere og beslutningstakere fremmer medlemmenes, og da særlig de mindre bedriftenes, interesser.

Medlemmer av NHOs SMB-forum:

Les: Vi er næringslivet

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331