Lønnsoppgjøret 2023: Avtaler omfattet av mellomoppgjøret

Publisert

Mann undertegner dokument

I et mellomoppgjør forhandles de fleste avtalene NHO har med LO og YS samlet, og det forhandles på hovedorganisasjonsnivå. Samlet forhandles om lag 130 overenskomster med LO og 50 med YS.

Under finner du tariffavtalene som er omfattet av mellomoppgjøret 2023.

Last ned LO-avtaler (Excel)

Last ned YS-avtaler (Excel)

Liste over NHO-avtaler:
Nr. Navn Motpart Hovedpart (NHO/LF)
4 Anleggsoverenskomsten Norsk Arbeidsmandsforbund Byggenæringens Landsforening
5 Kraftlinjefirmaer Norsk Arbeidsmandsforbund Byggenæringens Landsforening
6 Asfaltarbeid og veivedlikehold-NAF Norsk Arbeidsmandsforbund Byggenæringens Landsforening
10 Renholdsoverenskomsten Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service og Handel
11 Renhold på land i egen regi Norsk Arbeidsmandsforbund NHO
13 Tunnel-, bom-og bruselskaper Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service og Handel
14 Vekteroverenskomsten Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service og Handel
37 Asfaltarbeid og veivedlikehold Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening
53 Steinindustrioverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri
54 Sandtaksoverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri
55 Bokbindere Fellesforbundet Norsk Industri
56 Trykkerier og grafiske bedrifter Fellesforbundet Norsk Industri
57 Bølgepapp,- kartonasjefabrikker m fl Fellesforbundet Norsk Industri
59 Heisfaget EL og IT Forbundet Nelfo
60 Landsoverenskomsten for elektrofagene EL og IT Forbundet Nelfo
62 Kabelmontøroverenskomsten EL og IT Forbundet Norsk Industri
68 Standardoverenskomsten Handel og Kontor i Norge NHO
70 Butikkoverenskomsten Handel og Kontor i Norge NHO
77 Bilselgeravtalen  Handel og Kontor i Norge Norges Bilbransjeforbund (NBF)
79 Riksavtalen - Hotell og Restaurant Fellesforbundet NHO Reiseliv
81 Tannteknikeroverenskomsten Fellesforbundet NHO Service og Handel
83 Industrioverenskomsten LO - Verksted Fellesforbundet Norsk Industri
89 Flyoverenskomsten Fellesforbundet NHO Luftfart
91 Biloverenskomsten Fellesforbundet Norges Bilbransjeforbund (NBF)
101 Elektrokjemisk industri Industri Energi Norsk Industri
102 Fiskemel- og fiskefôrindustrien Industri Energi Sjømat Norge
105 Vaskerier og Renserier Industri Energi Norsk Industri
106 Kjemisk teknisk industri Industri Energi Norsk Industri
109 Farmasøytisk Industri Industri Energi Norsk Industri
116 Frisøroverenskomsten Fagforbundet NHO Service og Handel
118 Ambulansefirmaer  Fagforbundet NHO Service og Handel
123 Forpleiningsbedrifter Industri Energi Offshore Norge
124 Landbaser Industri Energi Offshore Norge
125 Oljeboringsbedrifter Industri Energi Offshore Norge
129 Operatøravtalen Industri Energi Offshore Norge
130 Operatørselskaper landvirksomhet (bransjeavtalen) Industri Energi Offshore Norge
131 Egg-og Fjærfekjøttindustrien Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke
133 Baker-og konditoroverenskomsten Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke
134 Kjøttindustrien Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke
138 Fiskeindustribedrifter Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Sjømat Norge
141 Idun Fabrikker Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke
142 Melkebearbeidende industri Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke
145 Møller og Fôrblanderier Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke
148 Bryggerier og mineralvannfabrikker Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke
152 Margarinfabrikker Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke
158 Vin- og Brennevinsbransjen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke
159 Fellesoverenskomsten-Treforedling Fellesforbundet Norsk Industri
160 Besetning i ferge-og lokalfart - innenriksfarten Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart
165 Redningsselskapet-Besetning Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart
167 Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart
170 Havbruksoverenskomsten Fellesforbundet Sjømat Norge
183 Logistikk, havn- og speditøroverenskomsten Fellesforbundet NHO Logistikk og Transport
184 Oljeavtalen Fellesforbundet Norsk Industri
195 Møbel, interiør og trevarebransjene m fl. Industri Energi Norsk Industri
198 Tekniske funksjonærer Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO
200 Hotell og Rest.-arbeidsledere Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Reiseliv
201 Rammeavtale for arbeidsledere - byggfag Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO
253 Skipsførere og Styrmenn i ferge- og lokalfart Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart
257 Bukseringsrederier Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart
258 Redningsselskapet-skipsførere/styrmenn Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart
293 Landforpleiningsavtalen Fellesforbundet NHO Reiseliv
296 Industrioverenskomsten LO - Teko Fellesforbundet Norsk Industri
301 Parkeringsselskaper Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service og Handel
327 Bergindustrien Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Industri
328 Byggeindustrien Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening
329 Glass og Keramisk Industri Industri Energi Norsk Industri
330 Energioverenskomsten EL og IT Forbundet Fornybar Norge
331 Fellesoverenskomsten for byggfag Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening
333 Skianlegg Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Reiseliv
345 Overenskomsten for bilutleie Fellesforbundet NHO Reiseliv
352 Industrioverenskomsten LO - Teknologi og Data Fellesforbundet Norsk Industri
357 Oljeservicebedrifter Industri Energi Offshore Norge
369 Grossistavtalen  Fellesforbundet NHO Service og Handel
370 Naturbruksoverenskomsten Fellesforbundet NHO Mat og Drikke
377 Transportselskaper i Norge-LO Fellesforbundet NHO Logistikk og Transport
388 Trafikkpersonell, funksjonærer og redning Industri Energi NHO Luftfart
390 Service-og Vedlikeholdsoverenskomsten Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service og Handel
403 Transportselskaper-Taxisentraler-LO Handel og Kontor i Norge NHO Transport
415 Fritids- og aktivitetsavtalen Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Reiseliv
441 Serigrafioverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri
453 Norges Blindeforbund og Oslo Kinematografer Fagforbundet NHO
456 Medieoverenskomsten Handel og Kontor i Norge Mediebedriftenes Landsforening
457 Avisbudavtalen Fellesforbundet Mediebedriftenes Landsforening
466 Forskning og undervisning Norsk Tjenestemannslag Abelia
470 Luftfartsoverenskomsten  Handel og Kontor i Norge NHO Luftfart
471 Besetning på passasjerskip i kystfart Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart
472 Besetning på lasteskip i kystfart Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart
473 Skipsførere og styrmenn Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart
474 Skipsførere og styrmenn-lasteskip Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart
477 Miljøbedrifter i Norge-LO Fellesforbundet Norsk Industri
478 IKT-overenskomsten EL og IT Forbundet Abelia
481 Helse- og omsorgsoverenskomsten Fagforbundet NHO Geneo
487 AIB-overenskomsten Fellesforbundet NHO Service og Handel
501 Bussbransjeavtale-LO Fellesforbundet NHO Transport
507 Besetning-skoleskipen Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart
509 Styrmenn og elektrikere på skoleskip Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart
512 Mat- og drikkevareindustrien Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke
519 Sjokolade,- Sukkervare- og Snacksoverenskomsten Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke
521 Dyrepleiere og klinikkassistenter Fagforbundet NHO Mat og Drikke
523 Meieriindustrien Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke
525 Jordbruk og Gartneri Fellesforbundet NHO Mat og Drikke
567 Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier Fellesforbundet Mediebedriftenes Landsforening
581 Handelsoverenskomsten Handel og Kontor i Norge NHO Service og Handel
590 Barnehageoverenskomsten Fagforbundet Fagforbundet
595 BPA-overenskomsten Fagforbundet NHO Geneo
597 Overenskomst for trafikkregulerende arbeider Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service og Handel

I tillegg kommer ni bedriftsinterne avtaler.

Liste over YS-avtaler:
Nr.  Navn Motpart Hovedpart (NHO/LF)
210 Rammeavtale for bilselgere-Negotia Negotia Norges Bilbransjeforbund (NBF)
213 Presse-og medieoverenskomsten del I - Parat Parat Mediebedriftenes Landsforening
218 Hotell og restaurant - arbeidslederavtale - Parat Parat NHO Reiseliv
219 Industrioverenskomsten YS - Verksted Parat Norsk Industri
224 Oljeoverenskomsten-Safe Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren Offshore Norge
225 Flyoverenskomsten - Parat Parat NHO Luftfart
226 Riksavtalen - Hotell og restaurant - Parat Parat NHO Reiseliv
227 Grossistavtalen - YTF Yrkestrafikkforbundet NHO Service og Handel
228 Vekteroverenskomsten - Parat Parat NHO Service og Handel
229 Flyavtalen - avtale A Parat NHO Luftfart
230 Flyavtalen -  avtale B Parat NHO Luftfart
284 Operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter - Safe Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren Offshore Norge
315 Biloverenskomsten - Parat Parat Norges Bilbransjeforbund (NBF)
325 Ambulansefirmaene -YS/Delta Delta NHO Service og Handel
351 Speditører-YTF Yrkestrafikkforbundet NHO Logistikk og Transport
360 Tømmermåleroverenskomsten Parat Byggenæringens Landsforening
378 Transportselskaper i Norge-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Logistikk og Transport
399 Byggeindustrien - Parat Parat Byggenæringens Landsforening
404 Transportselskaper-Taxisentraler-YS Negotia NHO Transport
414 Fellesoverenskomsten for byggfag-YS Parat Byggenæringens Landsforening
438 Elektrofagene - YS/Parat Parat Nelfo
440 Fiskeindustrioverenskomsten - Parat Parat Sjømat Norge
446 Industrioverenskomsten YS - Teknologi og Data Parat Norsk Industri
462 Parkeringsselskaper - YS Yrkestrafikkforbundet NHO Service og Handel
483 Miljøbedrifter i Norge-YS Yrkestrafikkforbundet Norsk Industri
488 Oljetransportavtalen - Parat Parat Norsk Industri
492 Energioverenskomsten - YS/Parat Parat Fornybar Norge
496 Industrioverenskomsten YS - Teko Parat Norsk Industri
500 Asfaltarbeid og veivedlikehold Parat Byggenæringens Landsforening
502 Bussbransjeavtale-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Transport
505 Landbase - Parat Parat Offshore Norge
506 Renholdsbedrifter-Parat Parat NHO Service og Handel
516 Seismikkbedrifter Parat Offshore Norge
520 Service- og vedlikeholds-overenskomsten - Parat Parat NHO Service og Handel
526 Brønnserviceavtale - SAFE Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren Offshore Norge
529 Industrioverenskomsten YS - Nexans Parat Norsk Industri
533 AFIS personell samt brann- og redningstjenesten ved lufthavner Delta NHO Luftfart
535 Fiskemel- og fiskefôrindustrien - PARAT Parat Sjømat Norge
536 Barne- og ungdomsverntjenesten Parat NHO
540 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter  YS/NHO Parat Norsk Industri
574 Redningsselskapet - Besetning    Delta NHO Sjøfart
575 Redningsselskapet - Maskinister  Delta NHO Sjøfart
576 Redningsselskapet - Offiserer   Delta NHO Sjøfart
582 Oljeoverenskomsten-Negotia Negotia Offshore Norge
583 Handelsoverenskomsten Negotia NHO Service og Handel
596 Helse- og omsorgsoverenskomsten (Delta) Delta NHO Geneo
599 Overenskomst for trafikkregulerende arbeider - Parat Parat NHO Service og Handel

I tillegg kommer to bedriftsinterne avtaler.