Lønnsoppgjøret: TBU anslår 3,3 prosent prisvekst

Illustrasjonsfoto: Rob Lambert.

På grunn av de usikre tidene vi er inne i har Det tekniske beregningsutvalget (TBU) gjort en ny vurdering av prognosen for prisvekst. Utvalget anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 3,3 prosent.

Dette er 0,7 prosentpoeng høyere enn anslått i den foreløpige rapporten som kom 18. februar. Da var anslaget på 2,6 prosent i 2022.

Les pressemeldingen fra TBU: Anslår konsumprisveksten til 3,3 prosent.

Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland har medført at oljeprisen, elektrisitetsprisen og andre internasjonale prisimpulser nå øker mer enn tidligere forutsatt.

– Det er krevende tider å lage prognoser for prisveksten i år, men vi føler oss trygge på at vi har laget et forventningsrett anslag, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.  

TBU leverer det statistiske grunnlaget for lønnsoppgjørene.

Les mer: Veksten i industrien som forventet.

Kortversjon av den foreløpige TBU-rapporten