Tvungen mekling i lønnsoppgjøret

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

#205

#120.

Fellesforbundet krevde 16.august meklingen avsluttet for frontfaget. Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling med oppstart mandag 17.august klokken 10. Nå har Fellesforbundet og Norsk Industri fire dager på å komme fram til en løsning.

Meklingen i årets frontfagoppgjør avsluttes torsdag 20.august kl 24.00, med mindre partene blir enige om å mekle på overtid. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik. 

Det gjelder også tariffforhandlinger med Parat. 

Lønnsoppgjøret på nho.no 

Lønnsoppgjøret på norskindustri.no