Mangelen på tilgang til rett kompetanse er for høy

Publisert

-Innenfor yrkesfaglig utdanning og fagskole ser vi en økning i etterspørsel fra samme undersøkelse i 2020. Det er en stor skjevhet mellom etterspørsel i arbeidsmarkedet og tilgjengelig kompetanse, og vi ser en gradvis økning i negativ retning, sier Kristiansen.

-Innenfor yrkesfaglig utdanning og fagskole ser vi en økning i etterspørsel fra samme undersøkelse i 2020. Det er en stor skjevhet mellom etterspørsel i arbeidsmarkedet og tilgjengelig kompetanse, og vi ser en gradvis økning i negativ retning, sier Kristiansen.

Ferske tall fra NHOs Kompetansebarometer viser at mangelen på tilgang til rett kompetanse hos NHO-bedriftene i Innlandet fortsetter å øke og begynner å bli kritisk høy for stadig flere bedrifter.-Her må vi ta grep, sier seniorrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen.

Barometeret viser følgende tall blant våre bedrifter i Innlandet:

 • 6 av 10 (63 prosent) av våre bedrifter svarer at de har et udekket kompetansebehov

I hvilken grad antar du at bedriften har behov for å rekruttere personale med følgende utdanningsnivå i dag?

 • 68 prosent oppgir at de har behov for yrkesfaglig kompetanse
 • 55 prosent oppgir at de har behov for fagskole utdannede
 • 35 prosent oppgir at de har behov for bachelor utdannede
 • 25 prosent oppgir at de har behov for master utdannede
 • 20 prosent oppgir at de har behov for fullføring av grunnskole og videregående opplæring
 • 4 prosent oppgir at de har behov for doktorgrad utdannende

 

-Innenfor yrkesfaglig utdanning og fagskole ser vi en økning i etterspørsel fra samme undersøkelse i 2020. Det er en stor skjevhet mellom etterspørsel i arbeidsmarkedet og tilgjengelig kompetanse, og vi ser en gradvis økning i negativ retning, sier Kristiansen.

 

Av de som svarer at de har behov for yrkesfaglig utdanning viser tallene følgende om hvilke retninger det er behov for:

 • 34 prosent oppgir Teknologi og industrifag
 • 30 prosent oppgir elektro
 • 28 prosent oppgir bygg og anleggsteknikk

 

-Hele 34 prosent oppgir at de har behov for kompetanse innenfor teknologi og industrifag. Det er leit når en ser slike tall. For vi er helt avhengige av å skape nye virksomheter som bidrar til å løse de samfunnsutfordringene vi står ovenfor, sier Kristiansen.

 

IKT-kompetanse

 • 44 prosent av NHO-bedriftene i undersøkelsen oppgir at i stor og noen grad har et udekket IKT-kompetansebehov

 

Innenfor hvilke områder er det udekket innen IKT?

 • 43 prosent oppgir innenfor administrative oppgaver
 • 42 prosent oppgir innenfor digital sikkerhet
 • 41 prosent oppgir innenfor kommunikasjon og samarbeid på digitale plattformer
 • 39 prosent oppgir innenfor å publisere informasjon på digitale plattformer

 

- I Innlandet har vi mange virksomheter som er gode på inkludering. Sammen må vi tenke nytt og kreativt rundt rekruttering og kvalifisering. Medlemsbedriften vår Ikomm AS, som med sine 120 ansatte er en totalleverandør av IKT-tjenester til kunder i privat og offentlig sektor, har et genialt prosjekt sammen med NAV Lillehammer. Disse to aktørene har bevist at det fortsatt finnes ekte vinn-vinn-situasjoner, forteller Kristiansen. Kjetil Nordbye, leder for organisasjonsutvikling i Ikomm, forteller hva suksessoppskriften er:  

 

-I Ikomm jobber vi målrettet for å være en inkluderende og lærende bedrift, og vi har et kontinuerlig behov for tilgang på kompetanse. Derfor handler IKOMM Academy kort fortalt om at vi henter kodetalenter ut av NAV-systemet, skolerer dem i moderne utviklingsprinsipper og kodespråk, og får dem ut i arbeid – enten internt eller hos noen andre. Vi som arbeidsgiver får tak i kompetanse vi mangler, NAV får folk ut i arbeid, samfunnet utnytter ressursene våre bedre, og ikke minst får kandidatene selv en helt unik mulighet til å slå seg opp i en karriere full av fremtidsmuligheter, sier Nordbye.

 

-Dette er et meget godt initiativ og viser at vi i samarbeid kan få til merverdi. NAV kan også i samarbeid med Fylkeskommunen se på ordninger rundt lengre opplæringsløp som treffer arbeidsmarkedets behov. For å kunne opprettholde det velferdsnivået vi har i dag må vi det neste tiåret, skape om lag 20 000 arbeidsplasser i Innlandet. For å realisere denne ambisjonen - trenger vi folk i arbeid. Og for å få folk i arbeid – trenger vi også at de som står utenfor kan prøve seg i jobb. Her har vi mange bedrifter som har bidratt og vil bidra. Dette er en viktig del for å skape et inkluderende og godt fylke, avslutter Kristiansen.