NHO Innlandet

Siste nytt fra NHO Innlandet:

  1. Ryggraden er våre lokale bedrifter i Innlandet

    For første gang i norsk sammenheng har vi fått en sammenstilt oversikt over lokalt eierskap sin betydning for privat, norsk næringsliv i hele landet. Og konklusjonen er klar: Lokalt- og privateide bedrifter er selve ryggraden i Distrikts-Norge.

Ole Erik Almlid, administrende direktør, NHO. Foto: Moment studio.

Om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer.

NHO sentralt, 10 regionkontorer og 16 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning,  gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende medlemsfordeler.