NHO

Innhold

NHO Innlandet

Siste nytt fra NHO Innlandet:

 1. Nyhet, NHO Innlandet

  Statsbudsjettet: - Et godt budsjett for Innlandet

  - Dette er et godt budsjett for videre jobbskaping i Innlandet. Spesielt viktig for vår region er gjennomføring av pågående og planlagte samferdselsprosjekter, grønn satsing, innovasjon og inkluderingsarbeid. Så håper vi at forhandlingene i Stortinget kan gjøre det enda bedre, ikke minst for å sikre ytterligere finansiering av viktige klimatiltak, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

 2. Nyhet, NHO Innlandet

  Innlandet kan mangle 7000 fagarbeidere i 2035

  - Innlandet har gode markedsutsikter og det er vi glade for, men likevel ser vi at bedriftene ikke klarer å få ansatt folk som har den kompetansen de trenger. Det er alvorlig, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

 3. Nyhet, NHO Innlandet

  Byggebransjen blomstrer på Innlandet

  Herman Vestli (26) og Kristoffer Frengstad (30) er begge unge innflyttere til Innlandet. De to er enige om at et område og en bransje i vekst virker attraktivt for bosetting.

Arrangementer

 1. 22. oktober 2018

  NHO Kurs; Konflikthåndtering

  Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet og at konflikter skal håndteres, men sier lite om hvordan. Dette kurset gjør deg tryggere på hvordan du unngår at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktiviteten.

 2. 1. november 2018

  NHO Kurs: Arbeidsforhold fra start til slutt - strategi for å utvikle bedriftens medarbeidere

  Har din bedrift en strategi for å utvikle dine medarbeidere? Kan god ledelse og ett bevisst forhold til dine medarbeideres kompetanse, gi deg ett fortrinn?

 3. 6. november 2018,

  Aulaen på Domkirkeodden, Hamar

  Nye generasjoner i arbeid - hva forventes av deg som leder?

  Vi vil så gjerne bygge bro mellom generasjoner og skape en god kultur der kompetanse overføres på tvers av alder og bakgrunn. Velkommen for brobygging, dialog og faglige innspill.

Som medlem i NHO og en landsforening for din bransje har du tilgang på advokathjelp, rådgiving, rabatterte kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.