NHO Innlandet

Siste nytt fra NHO Innlandet:

  1. Innlandet: Norges største veikryss

    Innlandet er som et gigantisk knutepunkt. All trafikk nord-sør og øst-vest går gjennom regionen. Innlandet er landets største veifylke og det eneste fylket som ikke har egne havner. Veiene er vårt hav og terminalene er våre havner. For treindustrien er godstransporten avgjørende. Derfor er veg og jernbane ekstremt viktig for vårt fylke.

Arrangementer

Ole Erik Almlid, administrende direktør, NHO. Foto: Moment studio.

Om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer.

NHO sentralt, 10 regionkontorer og 16 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning,  gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende medlemsfordeler.

Book et møte med oss!

Henriette Klougart Jevnesveen, rådgiver salg og marked i NHO Innlandet
Rådgiver Henriette Klougart Jevnesveen, NHO Innlandet.

Book et møte med oss!

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?