En grønnere fremtid i Nordland med biobaserte næringer: Bred allianse inviterer til fagdag i Vefsn

Publisert

Elever og ansatte ved skogbruksopplæringen ved Mosjøen videregående skole, avdeling Marka: Tett samarbeid med næringslivet for en grønnere fremtid i Nordland. Foto: Mosjøen videregående skole

Andre uken i april samles næringsliv, politikere, forvaltning og flere andre aktører for å diskutere de store mulighetene som ligger i biobaserte næringer i Nordland.

Arrangementet, som finner sted på Mosjøen videregående skole, avdeling Marka, tirsdag 9. april, er et samarbeid mellom Nordland Skog- og Trenæringsnettverk, NHO Nordland, Mosjøen og Omegn Næringsselskap og skolen selv.

Meld deg på her.

Nordland er et stort skogfylke og har et sårt behov for mer kompetanse. Det er et sentralt mål at skogbruksnæringen skal bli en viktig del av det grønne skiftet i nord.

Regiondirektør i NHO Nordland, Hans Christian Hansson, understreker betydningen av at det legges godt til rette for at nye, grønne verdikjeder får utvikle seg på best mulig vis.

– Nye biobaserte verdikjeder kan gi stor verdiskaping for Norge i fremtiden. Ved å utnytte råstoff fra jord- og skogbruk på nye og bedre måter, kan vi skape mange jobber og betydelige verdier. Kombinerer vi dette med potensialet i marin sektor, står vi overfor helt åpenbare muligheter for en ny og bærekraftig industri, sier Hansson.

På fagdagen skal han både holde innlegg samt lede en paneldebatt hvor konkrete eksempler fra næringslivet vil bli løftet frem.

Biogass står sentralt

Linda Helen Haukland, fylkesvaraordfører i Nordland og representant for Kystskogbruket i fylkestinget, peker på Nordlands uutnyttede muligheter innen blant annet biogass.

– Nordland har stort potensial når det gjelder biogass som ennå ikke er utnyttet. Derfor ser jeg fram til fagdagen på Marka. Her må vi arbeide godt framover for å bidra til grønn omstilling og utnytte ressursene våre på best mulig måte, sier hun.

Daglig leder Kristian Warholm i Sømna biogass er blant næringslivsrepresentantene som stiller. For ham er det viktig å operere på det lokale landbrukets premisser.

– Ved riktig bruk at lokale ressurser fra land- og havbruk skal bøndene i prosjektet bli selvforsynt med gjødsel, samtidig som vi vil redusere utslipp, tilsvarende 30 prosent av Sømna kommunes totale utslipp innen 2028, sier han.

Globale megatrender

Seminaret vil dekke en rekke temaer, fra globale megatrender og deres betydning for biobasert verdiskaping, til spesifikke muligheter for det grønne skiftet i Nordland.

Det vil også bli diskutert hvordan man kan realisere disse mulighetene, med innlegg om alt fra entreprenørskap og innovasjon til kommunenes rolle i biobasert verdiskaping.

Initiativet markerer et viktig steg mot en grønnere fremtid og er et vitnesbyrd om det gode samarbeidet mellom ulike aktører i regionen.

– Jeg er glad for at en rekke aktører fra det offentlige også deltar, inkludet fylket, kommuner og ikke minst virkemiddelapparatet. Skal vi lykkes med å plassere Nordland i førersetet innen bærekraftig utvikling og verdiskapning i Norge, er denne formen for samarbeid helt avgjørende, sier NHO-regiondirektør Hansson.

Meld deg på her.