NHO Nordland

Siste nytt fra NHO Nordland:

  1. Kraftig økning i ferjetrafikken til Dønna og Herøy: – Behov for økt kapasitet

    Ferjetrafikken mellom fastlandet og øysamfunnene på Dønna og Herøy har de siste årene gjennomgått en betydelig økning uten at kapasiteten på sambandene har økt i tilsvarende grad. Nå går det mot en travel sommer og mange kan bli nødt til å stå over ferjeavganger, noe som skaper hodebry for både næringsliv, politikere og alle de som reiser til og fra øysamfunnet. Nå haster det å få på plass en god løsning for sommeren, og for videre drift av sambandene.

Om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer.

NHO sentralt, 10 regionkontorer og 18 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning,  gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende medlemsfordeler.