Bedriftsbesøk og frokostmøte med ordførerkandidatene i Brønnøy -dette skal de jobbe for!

Publisert

NHO-leder Hans Christian Hansson utfordret lokale ordførerkandidater. Fra venstre Rune Andre Moe (H), Ronny Sandøy (Frp) Siv Aglen (Ap) Caroline Janette Røsnes (Sp), Liv Solli (SV) Lene Anette Nesjan Lindrupsen (Rødt). Foto: Aina Fagereng

Turen til Brønnøy var en pangstart på arbeidet for å samle ordførerkandidater og bedrifter til felles møteplasser med næringspolitikk på agendaen. Den første i møteserien før kommunevalget leverte god og viktig innsikt om rammebetingelser og politiske posisjoner hos de ulike partiene. Som den første utflukten for regiondirektør Hans Christian Hansson ble det i tillegg bedriftsbesøk og utflukt til Tosenveien.

Den ble naturlig at første uken i jobb for regiondirektør Hans Christian Hansson skulle legges til Brønnøysund. En tur for å bli kjent med medlemsbedrifter og ordførerkandidater i kommunen, og få innsikt i pågående saker og utfordringer som næringslivet møter i kommunen.

Næringspolitisk frokost -møteplass mellom bedrifter og ordførerkandidater

Over en god frokost og en kopp kaffi gjennomførte vi årets første møteplass med fokus på næringspolitikk i kommunevalget. Før ordførerkandidatene fikk komme til ordet ble det gitt en kort introduksjon fra NHO Nordland og Brønnøy Næringsforum om medlemsbedriftenes behov og etterspørseler. Styreleder i Brønnøy Næringsforum summerer deres medlemsbedriftes behover i fire viktige tema:

-  Våre medlemmer er opptatt av flere ting. (1) Areal: Vi har fått regulert et stort område på Toft til næring, men det er forbeholdt sjørettet næring. Næringslivet ønsker mer areal sentrumsnært. (2) Rekruttering er et problem med alt fra bussjåfører og alt det ellers skulle være. Kanskje må vi tenke på et felles rekrutteringsprosjekt. (3) Så er det hjertesukk; det med saksbehandlingstid. Plan og bygningsloven vedtas ikke i kommunene, så her må det gjøres et grep i kommunen. (4) Vi trenger et krafttak fra lokalpolitikere opp mot nasjonale partiene, å bygge ut en kraftlinje kan ta opp til 15 år å få tillatelse til. Det går ikke. Jeg håper politikerne tar tak i det, sa næringsforumets styreleder Magne Saltnes.

Vi fikk i tillegg høre mer om hvordan det er å starte egen bedrift og drive innovasjon i Brønnøy fra Akvafuture og Dragereiret, som begge fikk komme med innsikt om problemstillinger de trenger hjelp fra lokalpolitikerne til å løse.

Seks partier hadde muligeheten til å stille med kandidater til panelsamtalen. Det var Rune Moe (H), Ronny Sandøy (Frp), Siv Aglen (Ap), Karoline Røsnes (Sp), Liv Solli (SVs andrekandidat), og Lene Lindrupsen (Rødt).

 

Samferdsel -Tosenveien

Det er ikke til å stikke under en stein at Tosenveien (f.v. 82) er en flaskehals i regionen, og NHO Nordland har i flere år jobbet med å få denne opp på prioriteringslisten hos fylkeskommunen. Det var derfor naturlig å sette av tid til å kjøre veistrekningen for å få føle på standarden onsdag ettermiddag. Heldigvis er det stor lokalpolitisk vilje for å få denne veien prioriter i fellesskap, og var et av temaene som ble diskutert under ordførerkandidatpanelet under næringslivsfrokosten torsdags morgen hvor regiondirektøren startet tema med følgende kommentar;

- Kjøreturen langs Tosenveien er kanskje vakker, men den er verken trygg eller effektiv.

- På altfor store deler av veien er det trangt og ulendt, svingete og til dels uoversiktlig. Flere steder er utsatt for ras. Her ferdes bilister, syklister, gående, vogntog og landbruksmaskiner om hverandre. Veien er ikke bare en flaskehals for den ellers positive utviklingen i traktene, den er også en risiko. Her må det handling til. Snarlig utbedring må prioriteres, og dere har ulike posisjoner til hvordan dette kan løses.

Ordførerkandidatene var selvsagt alle enige om at denne veien må de jobbe sammen for å løfte opp og frem, men samtidig hadde noen av partiene ulike løsninger på hvordan den kan realiseres fortere. Senterpartiet har i sitt partiprogram partiprogram åpnet for en utredning om bompenger må til for å sikre ny og bedre vei. På den andre siden er Fremskrittspartiet i Brønnøy i mot bompenger for å få realisert Tosenveien, eneste unntak er om det blir gjort en folkeavstemning i kommunen hvor flertallet mener det er løsningen. Arbeiderpartiet i Brønnøy sier at de ikke ønsker bompenger på Tosenveien.

 

Ordførerkandidatenes viktigste valgkampsaker for vekst og utvikling

 

Hver kandidat fikk i tillegg to minutter til en appell for å fortelle om sine viktigste posisjoner og valgløfter tilknytt næringsliv, vekst og utvikling i Brønnøy.

Lene Anette Nesjan Lindrupsen (ordførerkandidat): Rødt støtter lokale SMB bedrifter med få ansatte, som de mener det er viktig for å få familier til å flytte hit at begge skal ha mulighet for jobb. Lindrupsen  legger til at det er viktig å sette seg inn i regelverk, og henviser til Hongset Røye-saken. Et eksempel på en liten bedrift med fare for å legge ned fordi den havner i et regelverk tiltenkt større bedrifter. Der mener Rødt at politikerne må ta grep.

Liv Solli (1.kandidat SV): Sosialistik Venstreparti vil ha mer rettferdig fordeling og det gjelder også innenfor kommunen. Og vil satse på små bedrifter, som de mener er bærebjelken i et samfunn. Store bedrifter er også velkommen, men legger til at ved nedleggelse skaper det store konsekvenser for et lokalsamfunn. SV går til valg på en mer åpen kommune med deltagelse av enkeltpersoner, flere tjenester og flere folk i arbeid.

Caroline JeanetteRøsnes (listekandidat SP): Senterpartiet mener næringspolitikk er viktig og henger sammen med mye annet i politikken som også er viktig. De vil ta i bruk det brede spekter av ressurser, både fra indre og ytre Brønnøy. Og legger til at de er opptatt av sameksistens mellom små og store bedrifter -ved å legge til rette for de store vil det gi positive effekter på de små. SP mener det er viktig med desentralisert utdanningsmuligheter, og muligheter for at unge skal tørre å satse på innovasjon. Ikke minst er partiet opptatt av å gi plass til næringslivet, men det må skje i sameksistens med jordbruk, fiske og de som lever av primærnæringene.

Siv Aglen (ordførerkandidat AP): Vi i arbeiderpartiet vil skape for å dele, næringsliv og verdiskaping er derfor kjempeviktig for AP.  Samtidig er det fire viktige områder som må forbedres: (1) Grønne omstilling, her skal AP jobbe for tilgang på grønn energi, gjenbruke og samtidig som man tar vare på natur. Og mener at Brønnøy kommune må støtte næringsaktører som har gode løsninger i det grønne skifte. (2) For det andre; at næringslivet skal kunne vokse og utvikle seg må de ha nok næringsareal som er enkelt å ta i bruk, og til priser og med energi tilgjengelig slik at arbeidsplasser kan skapes. (3) For det tredje, Tosenveien må oppgraderes, og ordfører må sørge for at fylket holder prioriteten på fylkesveiene. (4) Den fjerde utfordringen er å få tilgang til arbeidskraft med nødvendig kompetanse. AP skal jobbe for at det er boliger i alle prisklasser, gode skoler, kvalifiserte lærere og sosiale arenaer for idrett og kultur.

Ronny Sandøy (ordførerkandidat Frp): Fremskrittspartiet skal lytte til næringsdrivende, og jobbe for å finne gode samarbeidsløsninger. Når det kommer til areal mener FrP at det må bli raskere behandling og mindre byråkratiet. Næringen skal slippe å betale konsesjoner, og mener det må deles ut til dem som klarer å levere miljø- og skikkelige løsninger. Og han mener at partiene sammen må jobbe opp mot fylket hva gjelder veier og ferjer, og at kommunen ikke skal være en bremsekloss for grønn omstilling og muligheter. FrP mener at eiendomsskatten må bort, og kultur- og fritidstilbudet må opp, dette gjennom offentlig- privat samarbeid. Han legger til at FrP mener private kan bygge og skape, mens kommunen driver tilbud og legger til rette.

Rune Moe (ordførerkandidat H): Høyre er opptatt av å si ja hvis de kan, og nei hvis det er helt utenfor hva kommunen og befolkningen ønsker. Moe mener alt for mange saker i dag har fått negativt svar eller så er det blitt forsinket, som setter en stor stopper for næringsutvikling i Brønnøy, og henviser til Akvafuture AS som har flyttet til Vevelstad etter negativt svar fra Brønnøy kommune, og slik kan det ikke være med fremtidsrettede løsninger mener han. Høyre skal jobbe mer for et forutsigbart planverk og raskere prosesser for næringsutvikling.

Bedriftsbeøk til Toft og utflukt til Tosenveien og Torghatten

Det ble lagt av en halv dag til bedriftsbesøk ut til Toft og Torghatten Aqua hvor det ble gitt omvisning på Norsk Havbrukssenter, innblikk i Campus Blå sitt arbeid og Aquaculture Innovations prosjekter. Det er mye som skjer på Toft, mange satsninger for å sikre kompetanse og utdanning, arbeidsplasser, tilbud til møtefasiliteter og -konferanser, og ikke minst innovasjon i nye landbasserte annlegg. 

image6iso.png

imageemjg.png

 

På slutten av turen deltok vi sammen med medlemsbedrifter og ordførerkandidater på næringspolitisk middag, en nyttig samling for å bli bedre kjent og minske avstanden mellom partier og bedriftene.

Mellom slagene fikk vi i tillegg tatt turen til Torghatten for å oppleve den nye trappa til Torghatten-hullet, en unik desitnasjon verdt å besøke!

 

Utflukt til Tosenveien, regiondirektør Hans Christian Hansson
image7m29i.png