Julehandel i Nordland for 5,5 milliarder kroner: - Folk prioriterer hardere

Publisert

Jul/Gave

Jul/Gave.

Etter en periode med sterk vekst i handelen under pandemien, ligger årets julehandel an til å være av det mer normale slaget. I Nordland forventes en økning på 1 prosent. Samtidig er folk mer prisbevisste, prioriterer hardere – og starter tidligere på jakt etter de gode tilbudene. Det viser årets julehandelsprognose fra NHO Service og Handel.

I Nordland anslås julehandelen i november og desember å komme på totalt 5,5 milliarder kroner inkludert merverdiavgift, viser den ferske julehandelsanalysen fra NHO Service og Handel.

- Dette året ser vi en mer normal vekstrate i julehandelen i Nordland etter den sterke veksten under pandemien. Prognosene våre viser en forventet økning på 1 % i årets omsetning, med en samlet julehandel på 5,5 milliarder kroner inkludert moms, sier regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland.

- I volum blir det likevel nedgang. Inflasjon og renteøkning har ført til svekket kjøpekraft hos forbrukerne, og nordmenn handler mindre nå enn før. De er også mer prisbevisste, og prioriterer hardere, legger han til.

I Nordland er julehandelen litt mindre viktig enn i resten av landet. Julehandelen står for 19,2 prosent av årets omsetning. Julehandelen er viktigst i de største byene i fylket, der andelen av årets handel som skjer i forbindelse med julen er over 20 prosent. Den største delen av fylkets julehandel skjer i Bodø, med en fjerdedel av Nordlands julehandel.

- Julehandelen utgjør en femtedel av årets omsetning for service- og handelsbedriftene våre. Bodø alene utgjør en fjerdedel av Nordlands totale julehandel, og 20 prosent av årets omsetning for byen skjer i november og desember. Samlet sett for Norge forventes julehandelen å nå 130,4 milliarder kroner i november og desember, sier Hansson.

Black Week markerer startskuddet

I tillegg til å prioritere hva de kjøper, er forbrukerne nå svært prisbevisste. Dette gjenspeiles i at netthandel og lavprisbutikker gjennom flere måneder har stått sterkere enn øvrige segmenter.

- Forbrukerne vil nok begynne julehandelen tidlig for å kunne planlegge godt, og samtidig sikre seg gode tilbud. Derfor vil Black Week være ekstra viktig i år. For kundene, men også for handelen, sier regiondirektør Hansson til.

NHO forventer at netthandel og dagligvarer vil ha den sterkeste veksten i årets julehandel. Netthandel fortsetter å vokse sterkere enn butikkhandelen, og matvarer er i mindre grad en vare forbrukerne kutter ut enn kapitalvarer.

Innen bransjer som kjøkkenutstyr, leketøy og musikk, øker omsetningen med over 100 prosent i julehandelen. Andre bransjer der julehandelen utgjør en svært viktig del av årets omsetning, er gullsmed, bokhandler, urmaker og elektronikkbransjen. I disse bransjene øker omsetningen i julehandelen fra 52 prosent til 98 prosent sammenlignet med en normal måned.

November spiser stadig andeler av den totale julehandelen og nærmer seg desember i størrelse. Dette drives primært av netthandel, samt av Black Friday som har blitt utvidet til Black Week og for enkelte: Black Month. Store deler av handelen gikk inn i 2023 med høye varelagre, og mange handelsbedrifter har brukt 2023 til å redusere dette.

Færre julegaver under treet

I pandemiårene 2020 og 2021 julehandlet nordmenn mer enn vanlig, og på landsbasis var veksten i julehandelen på henholdsvis 15,2 og 1,7 prosent i de to pandemiårene.

I 2022 var veksten på 1,2 prosent, og i år forventes det at norsk julehandel øker med 1,4 prosent samlet i kroner. Også på landsbasis ligger det an til nedgang i volum, i hovedsak grunnet lavere kjøpekraft.

- Gjennom prognosene forventes det også at gjennomsnittspersonen i Nordland vil være mer sparsom (11.674 kr) enn landssnittet (12.623 kr), avslutter regiondirektør Hans Christian Hansson.

 

 

Julehandelens andel av årets handel

Julehandel 2022

MNOK eks mva

Andel av julehandelen i Nordland

Rana

20,2 %

550

12,2 %

Narvik

20,1 %

422

9,4 %

Bodø

20,0 %

1 128

25,1 %

Sortland-Suortá

19,7 %

306

6,8 %

Vefsn

19,6 %

279

6,2 %

Bindal

19,4 %

15

0,3 %

Brønnøy

19,3 %

148

3,3 %

Fauske-Fuossko

19,1 %

213

4,7 %

Alstahaug

18,9 %

177

3,9 %

Meløy

18,6 %

96

2,1 %

Vågan

18,5 %

202

4,5 %

Vestvågøy

18,0 %

246

5,5 %

Dønna

17,8 %

20

0,4 %

Vega

16,3 %

15

0,3 %

Hábmer-Hamarøy

16,2 %

28

0,6 %

Herøy

15,8 %

27

0,6 %

Andre

 

628

14,0 %

Hovedfunn oppsummert:  

  • Nordmenn vil julehandle for 130 mrd kroner inkl. mva.
  • Dette tilsvarer en vekst i kroner på 1,4%
  • Julehandelen i 2023 forventes å få en svak vekst i kroner, og redusert kjøpekraft vil redusere julehandelen
  • I volum vil julehandelen falle og nordmenn vil kjøpe færre varer i år enn i fjor
  • Hver nordmann vil handle for 12.263 kroner i desember
  • NHO SH estimerer at nordmenn vil legge igjen 12,1 mrd i norske nettbutikker i november og desember
  • Julehandelen starter tidligere og tidligere hvert år og november nærmer seg desember i omsetning drevet av Black week. I år forventes det at redusert kjøpekraft hos forbrukerne vil gjøre at flere vil starte julehandelen under Black week med å jakte gode tilbud
  • Julehandelen er viktig for bransjer som kjøkkenutstyr, spill og leker, gullsmeder, urmakere, bøker og elektronikk er bransjer der en stor del av omsetningen skjer i julemånedene
  • Dagligvare og netthandel står for veksten målt i kroner