To kommuner i Nordland i finalene om å bli årets vertsskapskommuner 2023!

Publisert

For fjerde år på rad kårer NHO og KS Norges beste vertskommune for næringslivet. Vinneren kåres 15. mars. Røst kommune og Narvik kommune konkurrerer i hver sin klasse for å kapre prisene som årets vertskommune 2023!

Kåringen er et felles initiativ fra NHO og KS for å sette søkelys på gode vertskapskommuner for næringslivet. 

- KS og NHO har felles interesse i å skape gode vertskapskommuner for næringslivet. Et velfungerende næringsliv bidrar til attraktive lokalsamfunn og nye arbeidsplasser. Årets nominerte er spennende og framoverlente, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.  

Det har kommet inn mange gode nominasjoner og juryen har nominert tre kommner i klassen over 15000 innbyggere og tre i klassen under 15000 innbyggere. 

- Gjennom å fremme kommuner som skiller seg positivt ut på dette området, håper vi å inspirere flere kommuner. God dialog og forståelse for ulike roller er viktig for forholdet mellom kommuner og næringsliv, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.  

Narvik -en tilrettelegger for industrireising!

Narvik kommune er en av tre kommuner nominert i kategorien stor kommune (over 15.000 innbyggere), og eneste kommunen i Nordland i denne kategorien og konkurrerer mot Halden kommune og Sandefjor kommune.

- Narvik har vært kjempegod på å legge til rette for den grønne industrireisingen som vi skal leve av i fremtiden. De har utnyttet sine konkurransefortrinn, og lagt til rette for bedrifter som Aker Horizon og Teco 2030, som vil bli store vekstimpulser i Narvik. Gjennom å tilgjengeliggjøre areal for vekst og offensiv planlegging, er Narvik en foregangskommune i regionen, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen. 

Nominasjonsgrunnlaget -Narvik kommune

Narvik kommune har lagt godt til rette for store og viktige etableringer for å møte det grønne skiftet.  Etableringer som vil gi gode ringvirkninger til samfunnet, skape spennende arbeidsplasser og fortsette industrieventyret i byen.  

Kommunen er samarbeidsorientert og inviterer til tett dialog, og tar tilbakemeldingene de får fra både samfunn og næringsliv med seg i avgjørelsene de tar for samfunnsutviklingen. 

Narvik omtales som regional foregangskommune i nominasjonen, og de går i tet for å tilgjengeliggjøre areal for samfunnsutvikling, næring og vekst. Videre tilrettelegges det for teknologiske studier for å bygge oppunder kompetansebehovet i de samme næringer. 

Narvik har vist helhetlig tanke og strategi for tiltrekning av ny grønn industrietablering, og bygger på skuldrene av 400 års industrihistorie. 

Røst - offensive grep for økt jobb- og verdiskaping

Røst kommune er en av tre kommuner nominert i kategorien liten kommune (under 15.000 innbyggere), og eneste kommunen i Nordland i denne kategorien og konkurrerer mot Fyresdal kommune og Åmli kommune.

- Det er veldig gledelig at Røst har tatt tak offensive grep om utviklingen med en offensiv plan for å økt jobb- og verdiskaping i kommunen. Som en liten kommune med knapt 500 innbyggere som har slitt med befolkningsutviklinga er arbeidet de nå legger ned være et eksempel til etterfølgelse, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen. 

Nominasjonsgrunnlag -Røst kommune 

Kommunen har vedtatt ny samfunnsplan som slår fast at verdiskapingen skal styrkes og antall arbeidsplasser skal øke. Kommunen jobber aktivt for at det skal være lett å starte og utvikle bedrifter. Kommunen har et tett samarbeid med næringslivet gjennom faste møteplasser og sammen har de realisert reiselivsportalen www.visitrøst.no . 

Røst kommune samarbeider med Bodø 2024 (europeisk kulturhovedstad) og Nordland fylkeskommune om kunst- og kulturprosjektet Via Querinissima. Konkret vil prosjektet skape en europeisk kulturarvrute som skal strekke seg fra Røst til Venezia, i Pietro Querinis fotspor. Målet vil, i tillegg til å formidle og løfte opp vår felles historie, være å presentere og promotere næringsliv og reiseliv. Ikke bare for Røst, men hele Nordland. Det skal også gjennomføres en sjømatmesse, hvor bredden innen norsk fisk skal presenteres, i tillegg til tørrfisken.  

Kommunen jobber også sammen med næringslivet og kystverket med Røst fiskerihavn og ny industrikai. 

Kåringen av årets vertsskapskommune 

Årets vertskapskommune for næringslivet 2023 blir kåret på Kommunalpolitisk Toppmøte 15. mars. Direktør i NHO, Ole Erik Almlid, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, vil overrekke prisen. Her skal begge ordførerne i nominasjonene fra Nordland delta! 

Toppmøtet kan du også se i nett-TV: Kommunalpolitisk Toppmøte 2023 (vimeo.com) 

 

Du kan lese nominasjonene på alle seks kommunene her!