Sommerruten til Myken sikret også i 2024: En glede for reisende og næringslivet i Nordland

Publisert

regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland, administrerende direktør Elnar Holmen fra Bodøregionen Næringsselskap (BRUS)

F.v. regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland, administrerende direktør Elnar Holmen fra Bodøregionen Næringsselskap (BRUS).

Selv om vinterkulden har inntatt Nordland, bringer fylkesrådet allerede nå en varm nyhet til regionen. Sommerruten til Myken vil fortsette å glede både fastboende og turister også i 2024. Denne avgjørelsen, kunngjort av fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø, markerer en fortsatt satsing på et reisealternativ som har vært en betydelig suksess og til glede for både lokalsamfunnet og besøkende.

Ruten har vist seg å være en viktig brikke for å knytte sammen regionen, og det har ført til positive ringvirkninger for både reiseliv og lokale bedrifter. For å sikre kontinuitet og forbedringer lyser fylkesrådet nå ut anbud for strekningen Bodø-Træna-Bodø, med forventninger om en reiselivsvennlig rute som tar hensyn til både turist- og fastboendes behov.

Fylkesrådet planlegger å inkludere justeringer i reisetidene, og hurtigbåtene fra Sandnessjøen og Bodø vil nå møtes på Træna før den nordgående båten fortsetter til Myken. Dette endringen er ment å forbedre ruten ytterligere og gjøre den mer effektiv.

Fylkesråd for næring Bjørn Larsen er ikke overraskende svært glad for at tilbudet opprettholdes også sommeren 2024.

- Helgeland er fantastisk, og stadig flere turister får nå øynene opp for dette faktumet. Vi som politikere må støtte opp om denne utviklingen, sier fylkesråd for næring i pressemeldingen.

En gladnyhet
- Sommerruta er et populært tilbud som har vært godt tilpasset både lokalbefolkningens, reiselivet og andre bedrifters behov. Den har vært veldig viktig for reiselivet på selve anløpsstedene - og bidrar til å utvikle og komplettere Nordland som reiselivsdestinasjon, sier regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland.
 
I samarbeid med BRUS og Visit-selskapene har vi jobbet for å sikre sommerruta til Myken.
 
- Sommerruten gjør perlene på Helgelandskysten mer tilgjengelig for både oss som bor i regionen og de som besøker oss. Det er et samlet reise- og næringsliv langs kysten av Nordland som etterspør videreføring av denne ruten, sier administrerende direktør Elnar Remi Holmen i BRUS.
 
Etterspør med langsiktige planer
Samtidig er denne nyheten i hovedsak kun gjeldende for sommersesongen 2024 og her etterspørr NHO sammen med BRUS om et mer langsiktig og strategisk perspektiv, som vi må sammen jobbe for. 
 
- Vi mener at effekten av denne samferdselsinvesteringen blir enda større om sommerruta utvides til å gå i tre måneder av sommersesongen, og ikke bare de åtte ukene når skolene er stengt. Det er også en åpenbar mulighet å utvide også med sommerrute på lørdager, sier administrerende direktør Elnar Remi Holmen i BRUS.
 
- Det er også viktig at Fylkesrådet gir et tydelig signal om videreføring ut over 2024. Sommersesongen 2024 er for mange i stor grad allerede booket, solgt og planlagt. Fremover handler det om produktutvikling, markedsføring og salg av kommende sesonger. Skal man bruke ressurser på dette så må man ha forutsigbarhet for at tilbudet står seg over tid, avslutter regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland.
 

Denne gladnyheten gir ikke bare grunn til å se fram til sommeren 2024, men markerer også en positiv videre utvikling for reiselivet og næringen i Nordland. Sommerruten til Myken fortsetter å være en viktig forbindelseslinje for regionen, og med støtten fra både fylkesrådet og næringsorganisasjonene ser fremtiden lys ut for denne populære reisemåten langs Helgelands vakre kyst, også skal vi sammen med medlemmer og samarbeidspartnere løfte saken videre.

Les nyheten på Nordland fylkeskommune sin side (lenke).