Nå starter utredningen av alternative utdanningsløp !

Publisert

Etter to år med kontinuerlig og målrettet i yrkesopplæringsnemnda, sammen med opplæringskontor og medlemsbedrifter er første gjennomslag for mulighet for fleksibelt utdanningsløp i gang. Dette vil ha stor betydning for bedrifter i bygd og by!

I slutten av April (25.april 2022) ble det enstemmig vedtatt i fylkestinget at det skal utredes muligheten for fleksibele utdanningsløp, når fylkesråd for utdanning Elin Dahlseng Eide la frem forslaget. Fylkesråden har siden oppstart vært klar på at hun vil jobbe og legge til rette for utdanning i Nordland, og har møtt til mange dialoger for å høre utfordringene og komme med løsninger som både styrker tilbudet til de unge samtidig som det dekker behovet til bedrifter og samfunn. 

- Det er veldig gledelig at en enstemmig fylkesting stiller seg bak at vi skal ha mer fleksible utdanninger i fylket. Men for de som av ulike årsaker ikke har mulighet til å følge ordinær videregående opplæring, vil skreddersydde løp være viktig. Det er også sånn at gode alternative opplæringsløp kan bidra til å forebygge ungt utenforskap, og økt gjennomføring for alle. Derfor vil fylkesrådet utrede videre hvordan vi kan utforme slike fleksible skoletilbud i framtiden, sier fylkesråd Elin Dahlseng Eide til Bodøposten

Dette er en stor nyhet for bedrifter og samfunn i Nordland, det åpner for at ungdom kan ta flesibel utdanning i bedrift når det for eksempel ikke er mulig å gjennomføre et tradisjonelt løp i videregående. Dette åpner dørene for utdanning av nødvendig kompetanse i bygd og by, ikke minst gir dette ungdom en større mulighet til å fritt velge utdanningsløp. 

Innstilling til vedtak fra Komite for utdanning:

Nordland fylkesting ber fylkesrådet utrede organiseringen av skreddersydde
opplæringsløp 0+4 og 1+3, slik at alternative løp kan iverksettes i ny
tilbudsstruktursak. I utredningen vektlegges skoleeiers oppfølging og tilrettelegging
av alternative opplæringsløp for å sikre god faglig kvalitet og gjennomføring av
opplæringen slik at den enkelte elev lykkes med sitt utdanningsløp. Samarbeid med
opplæringskontorene i Nordland er en viktig del av utredningen.

I Nordland oppgir 9 av 10 av våre medlemsbedrifter får ikke tak i kompetansen de trenger, og 4 av 10 får ikke rekruttert noen, ifølge NHOs kompetansebarometer. Dette er derfor et steg i rett retning for å kunne åpne dørene for å sikre bedrifter motiverte og engasjerte fagarbeidere i årene som kommer. 

Nordland fylkesting vedtok i samme sak også enstemmig å videreføre Steigenmodellen for videregående utdanning ut skoleåret 2024-2025. 

FT-sak 062/2022 Alternative opplæringsløp i Nordland og evaluering av Steigenmodellen 

Kunnskapsdepartementets strategi for desentralisert- og fleksibel utdanning 

 

Siste nytt (08.07.22): Regjeringa fordeler 184 millionar til desentraliserte utdanningar