Hils på Ole Martin som følger oss dette halvåret gjennom mentorprogrammet!

Publisert

Her under årskonferansen i Narvik med regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen og Ole Martin Brasøygård Flågan. Foto: Kalle Punsvik

Denne våren følger Ole Martin arbeidet vårt, for å se hvordan vi jobber i NHO Nordland. Han har gjennom mentorprogrammet på Nord Universitet fått vår regiondirektør Daniel som sin mentor, og skal følge Daniel og vårt arbeid på ulike måter. Bli kjent med den utadvendte trønderen her!

Mentorprogrammet på Nord Universitetet er et program der studenter kan søke, og kan være heldig å få en mentor i næringslivet som passer studentens interesser og fagområde. Målet med mentorprogrammet er å skape en dialog mellom mentor og student som kan åpne opp for personlig og faglig utvikling – både for student og mentor. 

Innsikt i arbeidet til NHO

Gjennom dette halvåret følge han oss i flere ledd og er nye øyne i arbeidet vårt, han er inkludert i flere møter internt, med partnere og medlemmer. Ukentlig deltar han i flere av møtene på kontoret for å få følge prosessene vi jobber med for våre medlemmer.

Ikke minst har han vært med oss på tur til våre to store arrangementer dette halvåret; Skreimølja i Svolvær og årskonferansen i Narvik, hvor han har vært en ressurs for teamet og snakket med flere av våre medlemmer.

 

Bli bedre kjent med trønderen i intervjuet under

Hvem er Ole Martin Brasøygård Flågan? 

Jeg er 22 år gammel, født og oppvokst i Namsos i Trøndelag. Jeg tar en master i Entreprenørskap og forretningsutvikling på Nord Universitet. Fra tidligere har jeg samfunnsvitenskapelig og samfunnsøkonomisk bakgrunn.  

Beskriv deg selv med tre ord? 

  • Utadvendt  
  • Engasjert 
  • Positiv 

Hva forventer du gjennom mentorrelasjonen med Daniel, og å følge arbeidet hos oss i NHO Nordland? 

Jeg forventer å få innsikt i hvordan NHO jobber, og å kunne se viktigheten av NHOs stemme i næringslivet. Jeg håper å få mulighet til å være med å se ulike sider av organisasjonen, og hvordan arbeidshverdagen i NHO ser ut. Videre håper jeg samtalene med Daniel, vil gi et innblikk i forventninger og krav i arbeidslivet, og kan hjelpe meg å identifisere mine egenskaper og styrker, og kanskje få noen tanker om hvordan jeg kan bruke disse i arbeidslivet.  

Hva engasjerer deg og motiverer deg? 

Jeg elsker høyt tempo, og å ha mange baller i lufta. Dette i sammenheng med motiverte og positive folk må være det optimale. I tillegg er det å lære nye ting, og snakke med kunnskapsrike folk inspirerende! Gjennom de første ukene i NHO, har jeg møtt denne typer mennesker, og bare gleder meg til fortsettelsen! 

Hva brenner du for? 

Jeg brenner for arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. Viktigheten av å skape arbeidsplasser og lokal verdiskaping, ser jeg på som viktig for fremtiden, og noe jeg kunne tenke meg å jobbe med! 

Hva gjør du helst på fritiden? 

I hverdagen er en god fotballkamp med gode venner alltid et høydepunkt i uka. Ellers i året er jeg glad i å reise, og tar gjerne et par turer til utlandet i året. Sommeren går gjerne med til ulike festivaler med gode venner, eller turer på fjellet. Men det viktigste er høsten - da går stort sett det meste av tid med på jakt, som er den fineste tida i året! 

Messi eller Ronaldo? 

Alle med et objektivt syn på fotball, svarer selvfølgelig Messi. Ingen over, ingen ved siden! 

Trøndelag eller Nordland? 

Den velger jeg ikke å besvare, men jeg er positivt overasket av Nordland. Folka er så inkluderende og joviale, nesten på samme måte som trøndere:) Men det er kult med alt som skjer i Nordland, og det er spennende å bo i en by som Bodø, der det skjer såpass mye, både i næringslivet og ellers! 

imaged3s11n.png