Solamøtet 2024

15. jan 2024, kl. 09.00–18.00

Solamøtet 2023. Foto: Anne Lise Norheim.

Solamøtet har i mer enn 30 år satt dagsorden. Mandag 15. januar 2024 er vi igjen klar for Rogalands viktigste næringspolitiske møteplass.

Solamøtet skal utfordre. Hvilket lederskap kreves av deg når den internasjonale uroen vokser og kommer stadig nærmere Rogaland?

Solamøtet skal inspirere. Du får møte bedriftene som lykkes med omstilling og endring, de som skaper vekst og arbeidsplasser - og de som løser de store utfordringene.

Solamøtet er en møteplass, mellom deg og politikerne. Politikerne vil høre hva du forventer av dem.

Solamøtet er der politikk, næringsliv og akademia kommer sammen for å finne løsninger og vise lederskap.

Arrangører

Solamøtet arrangeres i samarbeid mellom NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, SpareBank 1 SR-Bank, KS, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Næringsforeningen Haugalandet. 

Ønsker du å delta?

Det er mange som ønsker å delta på konferansen og inviterte vil komme i første rekke. Men vi har en venteliste du kan registrere deg på. For mer informasjon kontakt prosjektleder Svanhild Hestnes Sondresen, svanhild.sondresen@nho.no.

Presse?  Ta kontakt med Håkon Fossmark, hakon.fossmark@nho.no.

Du møter disse (oppdateres):