NHO

Innhold

Enorme eksportmuligheter i grønn energi

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Innovasjon

NHO har sammen med 15 partnere i prosjektet "Grønne elektriske verdikjeder" sett på hvordan vi kan bedre kan utnytte potensialet innenfor elektrifisering. Rogaland har gode forutsetninger til å posisjonere seg, men det haster.

Last ned hele rapporten: Grønne elektriske verdikjeder

Norge er blant de landene i OECD som raskest taper andeler i internasjonale eksportmarkeder. I takt med at eksporten for olje og gass er ventet å synke haster det med å utvikle ny eksportrettet industri.

Derfor tok NHO initiativ til et bredt sammensatt prosjekt, «Grønne elektriske verdikjeder» der man har samlet nøkkelaktører for å identifisere verdikjeder og forretningsområder hvor det er sannsynlig at norsk næringsliv kan lykkes i stor skala.

– Til tross for at vi ligger foran i å ta i bruk elektrifisering i form av elektriske biler og ferger har vi ikke klart å skape arbeidsplasser og verdikjeder i Norge. Det er dette prosjektet handler om, sier konserndirektør i Hydro og president i NHO, Arvid Moss.

6 hovedområder er identifisert hvor norske aktører har særlige fortrinn:

  • Globale fornybaraktører – innenfor alle fornybarteknologier
  • Leverandørkjeden for havvind
  • Batterier
  • Hydrogen
  • Maritim sektor
  • Optimalisering av kraftsystemer og smart lading på vei

- Rogaland har veldig gode forutsetninger for å posisjonere seg innenfor alle disse områdene, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland. – Det er snakk om store verdier. Estimatet ligger på minst 32 mrd. EUR i året innen 2030, men dette forutsetter at norske aktører satser og at myndighetene legger til rette.

16 partnere har bidratt i arbeidet: Agder Energi, BKK, Elkem, Enova, Equinor, Hafslund, E-CO, Havila, Hydro, IFE, Kongsberg Digital, NHO, Scania, SINTEF, Statkraft, Statnett og Veidekke. LO har deltatt som observatør.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: