Avslutningssamling HF-Havbruk

Publisert

Lisbeth Øyum, seniorforsker PhD Sintef, har vært med som forsker i prosjektet.

I 2017 søkte NHO Trøndelag og LO Trøndelag om støtte til et forprosjekt for å undersøke interessen og mulighetene for å utvikle havbruksnæringa i Trøndelag.

Målet var å bidra til en utvikling i partssamarbeidet i bedriftene Moen Verft, Sinkaberg Hansen, Viknaslipen og Moen Industributikk. Alle bedriftene tilhører verdikjeden havbruk i Nærøysund kommune, og har fått støtte til bedriftsutvikling gjennom Hovedorganisasjonens Fellestiltak (HF). HF er et samarbeid mellom LO og NHO, og støtter utviklingsaktiviteter i norske virksomheter økonomisk og med faglig bistand. Ideen er at bred medvirkning og økt medbestemmelse skaper lønnsomme og bedre bedrifter.

Den økte veksten innen verdikjeden havbruk gir et stort behov for å tiltrekke mer kompetanse og fremtidens arbeidstakere, samt være i front i den teknologiske utviklingen. NHO og LO vet fra andre bransjer at partssamarbeid og involvering av medarbeidere bidrar positivt til å finne strategiske løsninger for fremtiden og løfte attraktiviteten.

1. desember ble det 3-årige HF-prosjektet med de involverte bedriftene avsluttet med en samling på Clarion Brattøra i Trondheim.

- Utvidet partssamarbeid i den enkelte bedrift handler mye om rutiner for samarbeid i arbeidshverdagen og er en utviklingsøvelse som både tar tid og er avhengig av tillit mellom partene, sier seniorrådgiver Anna Brustad Moe i NHO Trøndelag.

Tillitsvalgte og ledelse i Sinkaberg Hansen.

Ledelse og tillitsvalgte i Viknaslipen.

Hun har vært prosjektleder for dette prosjektet sammen med Kristine Svendsen i LO Trøndelag, og de var til stede på avslutningssamlingen i Trondheim 1. desember.

- Både vi i NHO Trøndelag og LO i Trøndelag er imponert over den tilliten vi er vist for å kunne bistå de deltakende bedriftslederne og tillitsvalgte, forteller Moe.

Kompetansepartnere i prosjektet har vært Sintef og Maintech. De har bistått med faglig utviklingskunnskap, nettverkssamlinger og forskning undervegs i dialogen med tillitsvalgte og ledere i bedriftene.

- Å fortelle åpent om positive og negative forhold ved egen arbeidsplass til oss “utenforstående” prosjektledere og forskere krever mot, men det har gitt resultater. Vi ser at prosjektet har gitt grobunn for en positiv utvikling i den enkelte bedrift, sier Moe.

(HF) Hovedorganisasjonenes Fellestiltak skal bidra til å bedre samarbeidsforholdene i bedriftene og legge grunnlaget for utvikling og bedre lønnsomhet. Dette er grunnlaget i den norske arbeidsmodellen, og er en viktig forutsetning for at vi kan beholde og utvikle arbeidsplasser i Norge.

Bakgrunnen for opprettelsen av HF ligger i Hovedavtalen mellom LO og NHO, der det står:

«De ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse og gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse bidra til økt verdiskapning og produktivitet og derved til de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling og trygge og gode arbeidsplasser»

Tillitsvalgte fra Elkem Thamshavn holdt innlegg om sin arbeidshverdag og praktisering av partssamarbeid i smelteverket.