NHO

Innhold

NHO Trøndelag

Siste nytt fra NHO Trøndelag:

 1. Nyhet, NHO Trøndelag

  Kan din bedrift bidra med smittevernutstyr?

  Helse Midt-Norge RHF ber næringslivet i regionen om å bidra i en dugnad for å skaffe utstyr til smittevern. Har din bedrift aktuelt utstyr? Kan din bedrift produsere utstyr? Les hvordan dere kan bidra.

 2. Nyhet

  Årsmøte NHO Trøndelag 2. april

  På grunn av koronasituasjonen er plan for gjennomføring under omarbeiding.

 3. Nyhet, NHO Trøndelag

  Spørsmål til advokaten? Dette må du gjøre.

  Advokat Benedikte Morberg Forslund vil være i permisjon ut 2020 - dette gjør du ved spørsmål eller behov for advokathjelp.

Arrangementsoversikt

 1. 2. april 2020,

  Microsoft Teams - møte

  Årsmøte 2020 NHO Trøndelag

  Vi ønsker å gjennomføre årsmøtet til tross for Koronakrisen og ser at det er fullt mulig i Teams. Vi sender ut årsmøtepapirene på forhånd til de som melder seg på via linken nedenfor. De som melder seg på får direkte innkalling til teams-møte når påmeldingsfristen har gått ut.

 2. 6. - 7. mai 2020

  NHO Kurs: HMS Grunnkurs arbeidsmiljø i Trondheim

  Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset er anbefalt i Hovedavtalen LO/NHO, er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet.

NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Over 28.000 bedrifter er medlem. 

Et medlemskap gir tilgang til veiledere og maler på Arbinn.no. 
Våre 10 regionkontorer gir deg juridisk rådgiving og lokalkompetanse. 16 landsforeninger har kompetanse for din bransje. Som medlem får du påvirkningsmuligheter i politiske saker og økonomiske fordeler. 

Bildet er av Nina Solli, regiondirektør for NHO Viken Oslo. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: