ISS har vunnet mangfoldsprisen!

Publisert

Illustrasjonsbilde. Foto: NHO.

Trondheim kommunes mangfoldspris ble for første gang utdelt i 2014. Årets pris gikk til NHO-medlem ISS for deres fremragende arbeid innen inkludering og mangfold i deres bedrift. NHO Trøndelag gratulerer!

ISS har i flere år arbeidet aktivt for å ansette og inkludere innvandrere i bedriften. Sammen med NAV og Trondheim kommunes Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN), har målet vært å ansette flyktninger med liten eller ingen jobberfaring, for deretter å gi disse en trygg og fast jobb.

Gjennom prosjektet har ISS ansatt 28 deltakere, hvorav 25 nå er i fast jobb. I tillegg til dette tar mange fagbrev ved siden av arbeidet.

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Guro Angell Gimse, er imponert over arbeidet som gjøres i ISS.

"ISS viser hvordan bedrifter kan jobbe målrettet med mangfold og inkludering, og på denne måten hjelpe folk ut i jobb. ISS er et eksempel til etterfølgelse!"

NHO Trøndelag gratulerer!