NHO gratulerer med nytt flertall i Trondheim!

Publisert

Vegard Fenes (SP), Mayen Sævik (KrF), Kent Ranum (H), Morten Kokaas (Pp) og Line Fjørstad (MDG). Foto: NHO Trøndelag.

NHO Trøndelag gratulerer Høyre, Venstre, MDG, Pensjonistpartiet, KrF og Senterpartiet med enigheten om ny politisk plattform for Trondheim. "Vi ser frem til å være en konstruktiv samarbeidspartner i arbeidet for et sterkere næringsliv i Trondheim", sier Seniorrådgiver i NHO, Marte Løvik.

Fredag 29. september la de nye samarbeidspartiene i Trondheim frem den politiske plattformen byen skal styres etter de neste 4 årene. Seniorrådgiver i NHO Trøndelag, Marte Løvik, mener plattformen bærer bud om positive utsikter for næringslivet i byen. 

"NHO Trøndelag ser med stor optimisme på plattformen som er blitt lagt frem, og vi ser frem til å samarbeide tett med politikerne for å sikre bedre vilkår for næringslivet i Trondheim". 

Gjennom valgkampen har NHO Trøndelag arbeidet målrettet for å sikre bedre tilgang på næringsareal i både Trondheim og Trøndelag. Mangelen på areal har vært en stor utfordring for mange av NHO sine medlemmer, og Løvik mener av plattformen også her peker i riktig retning. 

"Her er man tydelige på at det skal settes av 3000 dekar til næringsareal. Det vil bety mye for våre bedrifter som ønsker å vokse videre i årene som kommer." 

I plattformen slås det fast at Trondheim kommune skal "ta alle gode krefter i bruk". Det legges opp til et nært samarbeid med næringslivet, og at man skal samarbeide om utviklingen av byen i årene som kommer. 

"Våre bedrifter er klare til å bidra. De ønsker både å samarbeide tettere med kommunen, samt bidra til å løse de utfordringene Trondheim står ovenfor. Derfor er det veldig gledelig at samarbeidspartiene nå er tydelige på at de skal spille på lag med næringslivet. En ting er sikkert: vi er klare", sier Løvik.