NHO

Innhold

Advokaten vår har hatt HR-nettverksmøte om aktuell dom fra Høyesterett

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Vårt HR-nettverk tilbyr møter og faglig oppdatering i HR og arbeidsrett. Det er gratis og uforpliktende. 9. februar var temaet seksuell trakassering, i neste møte 16. mars er temaet lønnsoppgjørene i 2020 og 2021

Etter en hektisk vår og høst med kun informasjon på e-post, er vi i gang med nettverksmøter igjen. Tirsdag 9. februar var det «premiere» på digitalt møte. Dette må vi fortsette med en stund kan det se ut til, så følg med på invitasjoner fra Christina Kile og Helene Naper. Er du enda ikke med i nettverket, ta kontakt.

Rett før jul avsa Høyesterett dom i en sak som trekker den nedre grensen for hva som kan regnes for å være seksuell trakassering. Kort sagt er det er seksuell oppmerksomhet, som må kunne sies å være uønsket og plagsom. Sagt med andre ord må handlingene ha en viss seksuell betoning, innhold eller hensikt. Ikke alt av fomlete eller fleipete utspill vil rammes av forbudet mot seksuell trakassering. I «uønsket» ligger ikke kun en subjektiv oppfattelse, men at utøveren må bli gjort klar over, eller burde vite/forstå at oppmerksomheten er eller var uønsket. Det å fortsette å fleipe etter at man er blitt bedt om å stoppe, vil rammes. Endelig må oppmerksomheten også være plagsom. Når handlingen sees på utenfra, legges det vekt på både subjektive og objektive momenter. En såkalt «kvinnenorm» skal gjelde på begge kjønn, spørsmålet som stilles er: Hva ville en alminnelig, fornuftig kvinne ha oppfattet som plagsomt?

To menn og arbeidsgiver ble idømt erstatningsansvar på ulike grunnlag. For bedriften/arbeidsgiver er det viktig å merke seg at man har plikt til å forebygge og forhindre slik trakassering. Våre råd er: Ha tilpassede og kjente rutiner, gjennomfør opplæring for ledere, ta saken alvorlig, følg rutinene og følg opp i praksis med handling.

Dere finner veiledere, maler og nyttig hjelp her på NHOs portal Arbinn.

Ta kontakt med Helene om dere ønsker lysbildene fra møtet og kopi av dommene fra Lagmannsretten og Høyesterett. Neste møte er tirsdag 16. mars kl. 13 -14. Da er temaet lønnsoppgjøret 2020 og 2021.

Her finner dere mye nyttig informasjon om dagens tema på Arbinn

FLERE KURS:

Her er linker til to andre kurs som vi også arrangerer, da med Toril Nygren Grave fra TNG Consulting i Tønsberg:

Feedback og økt selvinnsikt, 3. og 18.mars

Ledelse i ny tid, 25.mars og 15.april

Med vennlig hilsen 
Rådgiver Christina Kile og Advokat Helene Naper

christina.kile@nho.no 
helene.naper@nho.no