Årsmøte 2022

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Galleri Bølgen var en flott ramme rundt årsmøtet.

NHO Vestfold og Telemark har avholdt sitt årsmøte - det skjedde torsdag 21. april i Bølgen Kulturhus i Larvik. Årsmeldingen ble gjennomgått og nytt styre valgt.

Årsmøtet fant sted i Galleri Bølgen, og etter vedtektene var agendaen for årsmøtet som følger

 • Godkjenning av innkallingen
 • Valg av møteleder
 • Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 • Årsmelding 2021
 • Valg

Innkallingen ble godkjent og som møteleder valgte årsmøtet styreleder Lars Fredrik Bakke. Jorunn Ekornåsvåg og Stig Lindahl ble valgt til å underskrive protokollen. Regiondirektør Kristin Saga gjennomgikk Årsmeldingen for 2021, og den kan leses her. Selve presentasjonen fra årsmøtet kan sees her. Årsmeldingen ble godkjent og applaudert.

imagen6jjg.png

Ellen Flø Skagen, Stig Lindahl og Lars Fredrik Bakke

I vedtektene er det bestemt at et medlem av styret kan sitte maks 4 år i samme rolle, og derfor trer Stig Lindahl og Geir Helge Espedalen ut av styret nå. Ellen Flø Skagen ønsket også avløsning. De ble takket for flott innsats gjennom mange år! Som nye styremedlemmer ble Line Vesterlund, Dag Arne Nilsen og Jan Fredrik Carlsen innvalgt. Etter årsmøtet består derfor styret i NHO Vestfold og Telemark av:

 • Styreleder: Lars Fredrik Bakke, Executive Vice President Wood Group Norway
 • Nestleder: Olav Veum, styreleder AT Skog

Styremedlemmer:                  

 • Merethe Olsen, NOR-WAY Bussekspress
 • David Verdu, REC Group
 • Jorunn Ekornåsvåg, Manpower
 • Torill K. Thorsen, Hotell Sjømilitære Samfund
 • Elin Tufte Johansen, R8 Group
 • Lene Vesterlund, Kongsberg Norcontrol 
 • Jan-Fredrik Carlsen, Optime Subsea
 • Dag Arne Nilsen, Murmester Dag Arne Nilsen

Etter årsmøtet arrangerte NHO Vestfold og Telemark et «get together» på Farris Bad i forbindelse med regionens årskonferanse «En ny morgendag» fredag 22. april. Egen sak om årskonferansen kommer.